Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Vad händer om du som asylsökande får ett nej?

Från 2016
Uppdaterad 10.10.2016 14:49.
X3M-tv: Så här går en asylprocess till - Spela upp på Arenan

Antalet asylsökande som får ett nekande svar ökar och framtiden är för många oviss. Här listar vi tre vägar som en asylsökandes liv kan ta efter det livsviktiga asylsamtalet.

Finland tog emot över 30 000 flyktingar förra året och asylprocessen kan bli väldigt lång. För Munther Al-Assaf tog det exempelvis ett år före han fick gå på sitt livsviktiga asylsamtal med Migrationsverket.

Efter samtalet får den asylsökande vänta och beroende på beslutet kan hens liv, något förenklat, ta tre olika spår:

1. Ett positivt beslut – stanna i Finland

Om den asylsökande får ett positivt beslut kan hen börja förbereda sig för ett liv i Finland vilket betyder att hen flyttar från flyktingförläggningen till en egen bostad och hemkommun. Sedan tar hemkommunen hand om de officiella åtgärderna som gäller integrationen vilket i praktiken betyder att de nya invånarna ska bli en del av samhället.

2. Ett negativt beslut – överklaga – res tillbaka

Om den asylsökande får ett negativt beslut kan hen överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Enligt Migrationsverket har bara två procent av asylbesluten fällts då den asylsökande har överklagat.

Efter det negativa beslutet ska du åka hem. Antingen åker du hem frivilligt eller så tvångsdeporterar de finländska myndigheterna dig till ditt hemland.

Får du ett positivt beslut på din överklagan gäller punkt 1.

3. Ett negativt beslut – stannar i landet som papperslös

En stor del av de asylsökande är irakier och Finland har inget avtal med Irak om tvångsdeportering av asylsökande som får ett negativt beslut. Det här betyder att irakier som inte får stanna i Finland måste åka hem frivilligt, något som myndigheterna försöker få dem att göra genom att göra levnadsvillkoren i Finland svårare. Enligt en färsk rapport har ungefär 3500 asylsökande återvänt frivilligt till sitt hemland.

Enligt de nuvarande lagarna kan asylsökande som blir papperslösa förlora nästan allt stöd. Som papperslös har du inte rätt att arbeta, ingen rätt till bostad, ditt socialbidrag försvinner nästan helt och du kan endast få vård i akuta fall. Då är den asylsökande tvungen att gå under jorden och hoppas på hjälp från annat håll.

På Inrikesministeriet har man sagt att det sänder ut fel signal att hjälpa papperslösa eftersom signalen samhället borde ge är att det är bäst för de papperslösa att återvända hem.

Mer om ämnet på Yle Arenan