Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hopp om ljusare framtid i Lovisa hamn

Från 2016
Uppdaterad 10.10.2016 05:35.
Lovisa hamn Valkom
Bildtext Lovisa hamns infart
Bild: Yle/Stefan Paavola

Optimismen gryr i Lovisa hamn efter att det är klart att Helsingfors hamn köper aktiemajoriteten i bolaget. Helsingfors hamn tillför kunnande och större kretsar.

Lovisa hamn har kämpat med sjunkande siffror de senaste två åren. Många av kunderna har valt Fredrikshamn som lastningsplats i stället för Lovisa.

Konkurrensen mellan de finländska hamnarna är hård. Om en hamn ökar sin omsättning så betyder det vanligen att det är någon annan hamn som förlorar kunder.

Lovisas hamndirektör Tiina Vepsäläinen och vd för stuvarföretaget i Lovisa hamn, LFS, Petteri Sammalisto är glada över att Helsingfors hamn kommer in som en delägare i Lovisa hamn.

- Vi kan på det här sättet dra nytta av kunnandet och kunskapen i Helsingfors hamn och utnyttja dess storlek till vår fördel, säger hamndirektör Vepsäläinen.

en lastbil som nästan är avlastad av en liten blå truck
Bildtext Via Lovisa hamn exporteras bland annat trävaror
Bild: Yle/MalinTenhunen

Stuvarna permitterade

Vid stuvarföretaget LFS har den sjunkande omsättningen lett till uppsägningar och permitteringar. Alla de cirka 70 anställda som finns kvar är permitterade de dagar det inte finns någonting att lasta eller lossa.

Stuvarnas huvudförtroendeman Juha Tuhkanen tror inte på att sysselsättningen ska bli märkbart bättre på kort sikt.

- Om ungefär fem år så finns här troligen mera jobb, eller åtminstone mera trafik i hamnen. Det är sedan en annan sak vem som utför jobbet, säger Tuhkanen.

Juha Tuskanen huvudförtroendeman
Bildtext Huvudförtroendeman Juha Tuhkanen
Bild: Yle/Malin Tenhunen

LFS, som är en del av den anrika Nordström-koncernen, har visat intresse av att fortsätta verka i Lovisa hamn. Affären mellan Helsingfors hamn och Lovisa hamn har inte lett till några nya samarbetsförhandlingar, berättar Tuhkanen.

Inte heller hamndirektör Vepsäläinen anser att affären med Helsingfors hamn leder till en snabb förbättring i omsättningen.

- Om vi är uppe i en optimal nivå om fem år så är jag verkligen nöjd, säger Vepsäläinen.

hamndirektör Tiina Vepsäläinen
Bildtext Hamndirektör Tiina Vepsäläinen hoppas på en ljus framtid
Bild: Yle/Malin Tenhunen

Helsingfors hamn har nytta av affären

Helsingfors hamn betalar 3,7 miljoner euro för 60 procent av aktierna i hamnbolaget. Marken och vattenområdet förblir i Lovisa stads ägo.

Helsingfors hamn kommer inte in som en hjälpsam samarit, utan ser en klar fördel med att bli delägare i hamnen.

Helsingfors hamn har specialiserat sig på passagerartrafik, trailrar och containrar, medan Lovisa hamn har specialiserat sig på bulkvaror. Av tradition exporteras trävaror och spannmål från Lovisa hamn.

- På det här sättet kan vi erbjuda våra kunder ett mera mångsidigt utbud av tjänster, säger Helsingfors hamns vd Kimmo Mäki.

valkom hamn står tomt
Bildtext I Lovisa hamn finns utrymme, något som är på kort i Helsingfors hamn
Bild: Yle/Malin Tenhunen

Kimmo Mäki anser att avståndet mellan Helsingfors hamn och Lovisa hamn inte är ett problem. Det går att ta sig mellan de två hamnarna på under en timme.

Lovisa hamns hamndirektör Tiina Vepsäläinen anser att Lovisa kan erbjuda tjänster då det kommer till att lagra och transportera återvinningsmaterial och biomassa. En fungerande järnväg till hamnen är ett stort plus.

Lovisa hamn viktig för staden

Lovisa hamn har alltid varit viktig för Valkom och Valkomborna. Hamnen har gett arbetsplatser som i sin tur har medfört vitalitet i byn.

- En orsak till affären med Helsingfors hamn är att garantera att byn och hamnen förblir livskraftiga också i framtiden, säger hamndirektör Vepsäläinen.

en liten grävskopa i full gång
Bildtext Lovisa hamn ger många arbete
Bild: Yle/Malin Tenhunen

För Lovisa stad innebär försäljningen ett ordentligt klirr i kassan, men också ett sätt att garantera att hamnen fortsätter att erbjuda Lovisaborna jobb.

Lovisas stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén talar för ett samarbete hamnarna emellan för att garantera också de små hamnarna en framtid.

- Helsingfors saknar möjligheter till konventionell bearbetning av last och det är vi väldigt bra på här i Lovisa, säger Heijnsbroek-Wirén.

Stadsfullmäktige i Lovisa har redan godkänt affären som träder i kraft vid årsskiftet.