Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tränare: Wasa fotboll akademi är "plus minus noll" för oss

Från 2016
Uppdaterad 10.10.2016 13:28.
Fotbollar på gräsmatta
Bildtext Arkivbild. Fotbollar.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Wasa Fotboll Akademi, lät enligt både tränare och föräldrar som ett bra projekt när det startade för ett drygt år sedan. I dag väcker projektet missnöje bland en del föräldrar som inte ser några fördelar med satsningen på juniorfotboll.

Yle Österbotten har talat med tio av varandra oberoende källor - föräldrar och tränare i olika lag i olika delar av Vasatrakten. De flesta ville inte ställa upp på intervju på grund av rädsla för att deras barn ska få mindre speltid eller för att det framtida samarbetet ska äventyras. Två tränare ställde upp på intervju under förutsättning att de fick vara anonyma.

När projektet inleddes talade man om att spelaren ska vara i fokus och alla ska få spela på sin nivå.

- Grundtanken är bra. Men hur ska det fungera i praktiken när barnen blir äldre och alla inte vill satsa lika mycket på fotbollen, vem plockar upp dem och i vilket lag ska de få spela? säger en av tränarna.

- Under sommaren har jag mera och mera fått en känsla av de inom akademin tänker mest på Vasa IFK och att de vill locka dit de bästa spelarna, säger en annan tränare.

- När man rör sig på fotbollsplanerna hela sommaren hörs ju kritiken att de inte har synts till på de yngre spelarnas träningar, säger Mathias West som tränar pojkar födda -05 och flickor -07 i BK-48.

Treårigt projekt

Wasa Fotboll Akademi, eller WFA, grundades i augusti 2015 av Vasa IFK, BK-48 från Gerby, Iskmo-Jungsund BK, Sundom IF och Solf IK för att utveckla juniorfotbollen i föreningarna kring Vasa. I februari 2016 kom Kuffen från Kvevlax med i samarbetet. I medlemsföreningarna finns ungefär 1500 fotbollsjuniorer mellan sju och 17 år. Projektet ska hålla på till slutet av år 2018.

Lars Mosander är heltidsanställd sportchef för fotbollsakademin. Han har fem gånger tidigare startat liknande samarbeten både inom Vasa IFK och i andra klubbar i Finland och Sverige och enligt honom brukar det under det första året vara svårast att få samarbetet att fungera.

- Vi måste få bättre ordning på kommunikationen och informationen till föreningarna så att alla vet hur vi har tänkt. Därför ska vi få en egen webbsida där alla kan gå in för att se vad som är på gång, säger Mosander.

Mathias West berättar att han från början var rädd att samarbetet skulle innebära att någon av föreningarna drar hemåt.

Det finns också många som inte är missnöjda med Wasa fotbollsakademins verksamhet. West berättar att han från början var rädd att samarbetet skulle innebära att någon av föreningarna drar hemåt.

- Vi behöver en organisation som ser till att vi kan hålla vara på våra pojkar och flickor som vill spela fotboll så länge som möjligt. Fotbollsakademin har en helhetssyn som gör att de äldre kan fortsätta spela i ett lag trots att det finns färre spelare i samma ålder i den egna föreningen, säger West.

- Folk har frågor och det är helt naturligt i början av ett projekt. Jag vet att folk funderar på hur ekonomin sköts och hur vi fungerar sportsligt och folk har olika åsikter om hur saker ska genomföras, men jag tror att vi är på rätt väg, säger Mosander.

Lever på bidrag

Medlemsavgiften för Wasa Fotboll Akademi är sex euro per spelare i månaden, det vill säga 72 euro i året. Enligt Mosander går hela den summan till hans lön.

- Jag får lön för att jag koordinerar och styr upp hela verksamheten, säger Mosander.

Fotbollsakademin har två heltidsanställda tränare och en tränare som kan hjälpa till vid behov. Deras lön betalas med medel som föreningen ansöker från fonder och stiftelser. WFA får inget bidrag från Finlands bollförbund.

- Under vissa perioder går en alltför stor del av min arbetstid åt till att samla in pengar och det är inte det jag är anställd för att göra. Vi vill föröka få ett längre sponsoravtal med näringslivet så att jag skulle kunna ägna mig mer åt det sportsliga, säger Mosander.

Hinner inte med alla tränare

Under sitt första år har fotbollsakademin satsat på att utbilda tränarna. Innan fotbollsakademin började med sin tränarutbildning gick tränarna på Bollförbundets Vasa distriktskurser. Som en del av fotbollsakademins tränarutbildning ska någon från fotbollsakademin besöka klubbarnas träningar för att ge tränarna respons och för att undervisa spelarna.

- Under det här året som vi har varit verksamma har vi märkt att vi inte hinner komma och följa med alla tränares träningar. Tränare vars träningar vi inte hunnit titta på är färre än tio till antalet. Dessa tränare kommer vi att följa upp senast under december och januari månad, säger Mosander.

Enligt några av de tränare som Yle Österbotten har talat med har ingen från fotbollsakademin dykt upp trots upprepade förfrågningar.

- Ingen har kommit och tittat på våra träningar trots att vi flera gånger har bett dem komma och meddelat när och var vi tränar. Det borde nog finnas tid för dem att komma och titta på våra träningar. På Wasa fotball cup var de och såg några av våra matcher och sa att vi gör precis som de tycker att vi ska göra, säger en tränare.

- Jag har skickat ett par meddelanden och bjudit in dem till våra träningar för att de skulle komma och kolla in träningen och lära spelarna nya spelsystem. Svaret blev "okej" och de dök aldrig upp, säger en annan av tränarna.

- Jag har hört om lag dit de inte har kommit och tittat men till BK:s träningar ha de kommit. De gav analys och också vi andra tränare som inte hade gått kursen fick också komma med frågor, säger West.

Undervisning på svenska

De flesta tränarna i fotbollsakademins medlemsföreningar är svenskspråkiga och tränarkurserna hålls på svenska. Kurserna är gratis för medlemsföreningarna. Enligt Mosander har tränarkurserna inneburit en inbesparing för föreningarna på ungefär 70 000 euro.

- Vi har översatt utbildningsmaterialet till svenska och vi har anpassat utbildningens tidtabell efter tränarnas tidtabeller för att de ska ha möjlighet att gå kursen, säger Mosander.

Enligt Mosander är det de yngsta juniorerna som har den största nyttan av fotbollsakademin eftersom de förhoppningsvis kommer att hinna vara med under många år. Flera föreningar samarbetar i de yngre åldersgrupperna för att alla spelare ska ha ett lag att spela i även om det i ens eget lag finns för få spelare.

- Den största nyttan de yngsta redan nu har är vår tränarutbildning och då får alla spelare bättre kvalitet på sin träning. Vi har anställt tutorer som tränarna kan ta kontakt med för att få handledning. Det kräver en viss aktivitet av tränarna för att de ska få hjälp. Tyvärr har de som inte har tagit kontakt då riskerat att bli mer eller mindre utan hjälp, säger Mosander.

Koncentrerar de äldre spelarna

Enligt tränarna som Yle Österbotten har talat med fokuserar fotbollsakademin på de äldre och bästa spelarna. En av tränarna tycker att man för tidigt gör indelningen mellan dem som vill satsa på fotbollen och de som inte är så intresserade.

- Jag vet hur träningarna fungerar inom ishockeyn och där delar man inte in spelarna beroende på talang i så här ung ålder. Vissa spelare når toppen senare än andra men då har de kanske redan sluta spela för att de inte har något lag att spela i, säger en tränare.

- Det är alltid känsligt när man börjar dela in spelarna i starkare och svagare individer. Man måste ge spelarna möjlighet att spela på sin nivå och enligt sitt intresse, säger West.

Enligt fotbollsprogrammet i fotbollsakademin delar man upp spelarna när de är i 14-års åldern. De som vill träna fyra gånger i veckan eller mer och de som vill träna mindre får börja spela i olika lag. Enligt Mosander är det spelarna själva som väljer på vilken nivå de vill spela. Mosander påpekar att fotbollsakademin gör indelningen senare än andra föreningar.

Vasa IFK är den enda av medlemsföreningarna som har ett lag i division ett eller på FM-nivå och därför samlas de äldsta spelarna hos IFK. Mosander berättar att det till exempel i åldersgruppen -03 pojkar finns flest spelare som är motiverade att träna mera i Iskmo-Jungsund och därför kommer alla spelare i denna åldersgrupp som vill träna mer att spela där. De som inte vill träna så mycket kommer att spela i ett lag som bildats i samarbete mellan IFK och BK-48.

- Eftersom spelare som vill träna och satsa mer på fotboll kommer att komma från olika föreningar har vi tänkt att lagen skall spela under namnet WFA när de deltar i nationella serier som ordnas från 13-års ålder, säger Mosander.

Extra kostnader för extra träningar

Alla juniorer i medlemsföreningarna erbjuds extra träningar då de som vill får träna tillsammans med spelare från de andra lagen. En överraskning för en del föräldrar var att avgiften som föreningarna betalar till fotbollsakademin inte täcker de extra träningarna utan fotbollsjuniorerna betalar skilt för dem.

- För de spelare som jag tränar har akademin varit plus minus noll. Vi har inte haft någon nytta av den, säger en tränare.

- Det var klart från början att medlemsavgiften som spelarna betalar inte skulle räcka också till tränarnas löner, säger Mosander.

Enligt Mosander är det de extra träningarna som är till mest nytta för de lite äldre spelarna. På fotbollsakademin vill man att spelarna så länge som möjligt också ska kunna ägna sig åt andra idrotter.

- Vi erbjuder extra träning för spelare från tolv års ålder och framåt. De äldsta spelarna tränar tre extra morgonträningar i veckan, därefter sjunker antalet extra träningar gradvis så att tolvåringarna tränar en extra träning i veckan, säger Mosander.

Samma system underlättar

West önskar att fotbollsakademin skulle synas mer också på de yngre spelarnas träningar.

- Tänk dig när en landslagspelare som inte är den vanliga tränaren kommer till laget med sex-sju-åringar. En liten sak skulle göra mycket, säger West.

Fotbollsakademin vill att alla lag ska spela enligt samma spelsystem och det är enligt West bra eftersom spelarna då har lättare att spela tillsammans de gånger de spelar i samma lag.

- När de är 15 år och spelar i samma lag har de alla spelat enligt samma system och då har de lättare att forma ett slagkraftigt lag tillsammans, säger West.

- För att en 10-åring ska förstå spelsystemen skulle det vara bra om de från akademin kunde komma på våra träningar och förklara och visa hur systemet fungerar. Vi kanske borde ha varit aktivare själv för att få dem att komma till våra träningar, säger en av tränarna.

Dålig kommunikation inom föreningarna

En orsak till missnöjet med Wasa fotbollsakademi kan enligt tränarna vara att lagledningen inte förmedlar informationen från akademin vidare till tränarna.

- Där borde man fundera på varför inte informationen förmedlas inom föreningen, säger en tränare.

Mosander tycker att stämningen inom fotbollsakademin är bra. De flesta han har pratat med, enligt honom själv över 90 procent, är väldigt positiva till samarbetet inom fotbollsakademin. Han säger att det alltid finns de som är missnöjda i synnerhet första året.

- Tyvärr är det också få av dem som vill ta kontakt för att reda ut eventuella missförstånd eller oklarheter. Men med de några som tagit kontakt och haft frågor har eventuella missförstånd retts ut i konstruktiv anda, säger Mosander

- Andra året går det redan lite bättre och tredje året flyter det på riktigt bra. Om vi alla förstår att jobba mot samma mål, om vi får ekonomin att fungera, om vi får tränare som vill utbilda sig, spelare som vill spela och vi kan fortsätta efter de här tre första åren så tror jag att framtiden för fotbollsakademin kommer att bli bra, säger Mosander.

- Vi ska komma ihåg att det här är ett treårigt projekt som började i år och jag förstår att vi inte kan se allt det positiva ännu. Det vet jag att alla måste ge en del i början innan man ser nyttan. En del frustration känner jag för om det här är allt vi får ut av samarbetet, säger en tränare.

- Ett sätt att mäta om fotbollsakademin har lyckats med sitt uppdrag kan vara att se om vi har fler fotbollspelare vid en viss ålder än vad vi hade före akademin. När vi åker på turneringar ser vi också på resultaten i matcherna hur vi står oss i konkurrensen med resten av Finland, säger West.

- Det är jättesynd att det finns ett sådant här missnöje och det här borde fotbollsakademins ledning genast ta tag i. Det finns alltid en risk att någon känner sig orättvist behandlad när man är många föreningar som betalar, säger West.

Diskussion om artikeln