Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Forsby sjukhusområde ska bli hem för 3 000 nya invånare

Från 2016
Uppdaterad 12.10.2016 12:21.
Planritning över forsby sjukhusområde
Bildtext De nya bostadshusen ska byggas vid gatorna som omringar sjukhusområdet.
Bild: Helsingfors stad

På tisdag ska stadsplaneringsnämnden i Helsingfors diskutera planen för Forsby sjukhusområde. Den nya detaljplanen har varit till påseende redan två gånger och nu hoppas man på att planen ska gå vidare till fullmäktige för att slutligen klubbas igenom.

Sjukhusområdet ska bli hem för 3 000 nya invånare varav 250 skulle bo på grupphem för minnessjuka.

byggnad
Bildtext Den gamla sjukhusbyggnaden ska göras om till bostäder.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

Förutom att det byggs nya bostadskvarter vid utkanterna av sjukhusområdet ska en del av de gamla kulturhistoriskt värdefulla sjukhusbyggnaderna göras om till bostadshus.

I en av de äldre byggnaderna planeras också ett jättedaghem för 200-300 barn. Hela projektet väntas kosta 24 miljoner euro.

Träd vid parkeringsplats på Forsby sjukhusområde.
Bildtext Invånarna önskade att parken bevaras som ett stort öppet område.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

”Bygg mera men var inte girig”

Tanken är att bostadskvarteren ska byggas så att de skyddar daghemmet och de gamla sjukhusbyggnaderna för buller från de omringande gatorna. Bostadshusen som blir allt mellan 3 och 7 våningar höga ska få affärsutrymmen vid gatunivå.

Byggnad på Forsby sjukhusområde.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

Ingen har klagat på att det kommer mera invånare till området. Det som invånarna varit måna om är att få mera service och att bevara de öppna parkområdena som finns på området.

- Det är fiffigt att bygga mera bostäder i området men man får inte vara för girig så att man naggar parkområdet i kanterna, säger Tintti Karppinen som sitter i Kottby invånarförening.

Kapellet på Forsby sjukhusområde.
Bildtext Kapellet på Forsby sjukhusområde ska bevaras som gemensamma utrymmen för invånarna.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

- Så vill jag också att kapellet bevaras! tillägger Karppinen.

I den nuvarande planen ska kapellet bevaras och bli invånarnas gemensamma utrymmen.

Forsby sjukhusområde i dag.
Bildtext En luftbild på sjukhusområdet innan tvätteribyggnaderna till norr revs.
Bild: Stadsplaneringskontoret

Förslaget Forsby Manhattan nobbades

År 2013 föreslog staden att Forsby sjukhusområde ska bli ett bostadsområde. Ett år senare var 4 olika förslag till påseende.

Träd med höstfärgade röda blad på Forsby sjukhusområde.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

Ett förslag hette Forsby Manhattan och presenterade en vision med skyskrapor på upp till 16 våningar som gränsar till sjukhusområdet.

Det vinnande förslaget hade mest invånare av alla fyra förslag och gick ut på att bygga effektiva stadskvarter vid sjukhusområdets utkanter. Olika myndigheter samt invånare i området har fått kommentera förslaget varefter förslaget har reviderats.

Planritning över forsby sjukhusområde
Gruppen Urban Helsinkis förslag till bostadsbygge på sjukhusområdet i Forsby.
Jämförelse av två bilder
Bilder: Helsingfors stad (vänster), Urban Helsinki (höger)

Staden lyssnade på invånarna

Staden har fått beröm av stadsaktivister för att kommunikationen under planeringsskedet fungerat bra.

En cyklist på Forsbyvägen.
Bildtext Sjukhusområdet gränsas till söder av den livligt trafikerade Forsbyvägen.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

Facebookgruppen Lisää kaupunkia Helsinkiin gjorde år 2013 ett eget förslag på hur Forsby sjukhusområde skulle se ut. Hundratals Kottbybor skrev under gruppens förslag.

- I två av de förslag som staden presenterade ser man helt tydligt spår av våra ritningar. Det är huvudsaken att det byggs längs gatorna och att det lämnas ett öppet stort parkområde mitt i, säger Jaakko Särelä från Facebookgruppen till Yle.

Uppdatering 12.10: Stadsplaneringsnämnden bordlade ärendet om byggandet på Forsby sjukhusområde på sitt möte på tisdagen. Det tas upp till behandling igen i slutet av oktober.

Diskussion om artikeln