Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bönderna hoppas på högre producentpriser

Från 2016
Griskultingar
Bildtext Arkivbild.
Bild: Seppo Nykänen

Bönderna i Finland får nu det lägsta priset på svinkött i hela Europa. Men det kanske svänger snart, säger bonden Tomas Långgård i Malax. Bland annat planeras obligatorisk ursprungsmärkning av även förädlade kött- och mjölkprodukter.

Det ska gå att urskilja inhemska livsmedel från importerade. Idag är det frivilligt att ursprungsmärka förädlade kött- och mjölkprodukter, men om några månader kan det bli obligatoriskt.

Finland har gjort en förfrågan till EU-kommissionen om att göra som i Frankrike som var det första landet att införa ursprungsmärkning av förädlade livsmedel. Frankrike fick tillstånd av EU för ett tvåårigt försök.

Tomas Långgård säger att det från tidigare finns en lag på att kött, mjölk och ägg ska vara ursprungsmärkt, men lagen har inte gällt förädlade produkter. Långgård tror att konsumenterna föredrar inhemska matvaror.

- Jag brukar jämföra med en flaska vin, där framgår ursprungslandet tydligt, men så är det inte på köttprodukter och det tycker jag är fel.

I Frankrike är de väldigt nationalistiska och i slutändan handlar det ju om att behålla arbetsplatserna och livsmedelsindustrin i landet, säger Långgård.

- Undersökningar visar att det finns en stark tilltro till inhemsk livsmedelsproduktion.

Problemet i dag är att en del importerade produkter marknadsförs i förpackningar som är vilseledande, och man kan tro de är finländska, säger Långgård.

Priserna på väg upp?

Bakom sig har bönderna en rad år där köttpriset varit lågt, och nu är man i den djupaste vågdalen. En euro och 35 cent, eller kanske lite på, för ett kilo griskött gör att man på de flesta gårdar inte får någon avkastning.

- Det är plus minus noll eller till och med back, säger Långgård. Samtidigt har priset på griskött stigit i Europa till ett medelpris på 1,60 euro efter att kineserna har köpt mycket europeiskt griskött.

I en jämförelse har Finland de sämst betalda svinfarmarna i Europa. Varför det blivit så här är inte alldeles lätt att svara på. Prisbildningsmekanismen är trögare i Finland.

Det importeras stora mängder griskött och S- och K-kedjorna är starka förhandlare, är några förklaringar.

Men adderar man ihop stigande priser i Europa och en mera omfattande ursprungsmärkning tror Långgård på lite ljusare tider. Lägg till att staten gått in för att gynna inhemskt vid upphandling till statliga inrättningar.

- Man lägger större vikt vid kriterier som gynnar inhemsk produktion. Renare produkter och högre krav på djurskydd ska också väga in och man behöver inte alltid anta den billigaste offerten vid offentlig upphandling.

Själv säljer Tomas Långgård cirka 3 800 slaktsvin per år och han hoppas man redan i höst börjar se en liten uppgång.

- Men problemen begränsar sig inte till enbart köttproducenterna. Mjölk och spannmålsodlarna är också hårt trängda, säger Långgård.

Diskussion om artikeln