Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Testa gränserna för yttrandefrihet – vad får man säga på webben?

Från 2016
Uppdaterad 24.01.2018 12:13.
Facebook
Bild: Yle

Var går gränsen mellan olämpliga och olagliga texter? Vad får man säga på nätet och när börjar nätpolisen höra av sig? Med Yles test kan du se hur bra koll du har på yttrandefriheten och dess gränser. Texterna i testet är riktiga publicerade texter från webben (översatta från finska). Nätpolis och äldre konstapel Jarno Saarinen kommenterar texterna. Professor Dan Frände reder också ut begreppet hets mot folkgrupp.

Öppna frågeformulär

Nätpolisen Jarno Saarinen ger råd för civiliserat umgänge på webben

  1. Koncentrera dig på ämnet och innehållet, inte på skribenten och hens egenskaper.
  2. Motivera och argumentera för dina åsikter.
  3. Provocera inte och bli inte själv provocerad.
  4. Låt bli att överdriva eller förminska något.
  5. Om du tyr dig till humor ska du komma ihåg att alla inte skrattar åt samma saker som du.
  6. Om du ändå lyckas kränka eller såra någon – kom ihåg att be om ursäkt.

Vad är hets mot folkgrupp?

Den som för allmänheten tillgängliggör eller annars bland allmänheten sprider eller för allmänheten tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grund av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller på grunder som är jämförbara med de nämnda grunderna, ska för hets mot folkgrupp dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Finlex – Strafflagen kapitel 11, paragraf 10

Var går gränsen?

Hur mycket kan man alltså skriva på internet utan att det får några rättsliga följder? Enligt Dan Frände som är professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet räcker det inte med en allmän uppmaning på internet (som i fråga nio).

– Det är svårt att med hjälp av straffrätten komma åt de här fenomenen. Men om skribenten skulle precisera att det handlar om att slå till exempel somalier, då skulle det vara hets mot folkgrupp.

Hotet måste alltså vara specifikt riktat mot en viss grupp av invandrare eller till exempel personer som hör till en sexuell minoritet

– Jag kan inte komma ihåg ett enda rättsfall där strafflagens paragraf om offentlig uppmaning till brott skulle ha använts. För att lagparagrafen ska kunna tillämpas krävs en fara och en sannolikhet att någon tar uppmaningen på allvar, säger Dan Frände.

Alltså om man uppmanar någon rent konkret och sänder ett personligt meddelande kan det anses som anstiftan till brott. Uppmaningen kan också ske i till exempel en sluten Facebookgrupp där gruppens medlemmar är redo för aktion. Men att ”allmänt” på internet uppmana andra att slå invandrare i fejset är inte en tillräckligt specificerad uppmaning för att det ska få rättsliga följder.

Enligt Dan Frände finns det inte så mycket man kan göra åt det här – så länge lagen ser ut som den gör nu.

– Man kunde kriminalisera hatretorik och luckra upp paragrafen om hets mot folkgrupp. Men jag tror inte att det finns någon politisk vilja för det, åtminstone inte i vår nuvarande regering, säger Frände.

Nu räknas alltså begreppet invandrare inte som en folkgrupp eftersom begreppet omfattar flera människor med olika bakgrund. Om lagparagrafen om hets mot folkgrupp skulle breddas för att omfatta också begrepp som invandrare leder det enligt Frände till en konflikt.

– Vi kriminaliserar det men har inga resurser att följa upp det. Dessutom är det inte helt lätt att formulera en bestämmelse som uppfyller grundlagens krav på klara och tydliga straffbestämmelser, säger Dan Frände.

Testets citat är äkta

Nedan länkar till artiklar (på finska) om citaten i testet.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen vaatii: ”Muslimit pois maasta”
Maallikko ei ymmärrä Halla-ahon tuomiota
Halla-ahon raiskaustekstistä tutkintapyyntö
Suuri maahanmuuttajajahti
Arvostelu kansanedustaja Olli Immosen kirjoituksesta kuumenee
Kommenteissa rotusotaa ja niskalaukauksia
Kaupunginvaltuutettu kehottaa Facebookissa vetämään maahanmuuttajia turpaan

Text: Tapio Kantele med tillägg av Michaela von Kügelgen

Ursprungstestet finns på Yle Oppiminens sida.