Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

WWF: EU tillåter alltjämt överfiske av torsk

Från 2016
Uppdaterad 11.10.2016 12:07.
Nyfångad torsk
Bild: Yle

EU går emot sina egna löften och tillåter igen större torskkvoter än forskarna rekommenderar. Det anser man på naturskyddsorganisationen WWF. På jord- och skogsbruksministeriet säger man för sin del att beslutet är bra.

Det var i måndags som EU slog fast fiskekvoterna för Östersjön för år 2017. Medlemsländernas ansvariga ministrar sänkte visserligen kvoten, men bestämde att kvoten för fiske av den västliga torsken på södra Östersjön är 5597 ton. Enligt WWF är kvoten sex gånger så stor som forskarna rekommenderar. WWF hänvisar till uträkningar från det internationella havsforskningsrådet ICES.

När det gller torsken i resten av Östersjön överskrids rekommendationerna från ICES med femton procent.

Beslutet är enligt WWF beklagligt med tanke på torskens framtid. Östersjötorsk kan inte anses som ett bra och ekologiskt val vid matborden, säger Matti Ovaska på WWF.

"Överfiske snabbast att åtgärda"

Den västliga torskstammen har enligt WWF rasat under en gräns som kan anses kritisk. Det här är en följd av överfiske och läget har varit instabilt ända sedan slutet av 1990-talet.

Trots begränsningar av fisket har torsken inte återhämtat sig. Ett tecken på det här är att fångsten idag är bara en tiondel av vad den var på 1980-talet.

Enligt WWF kan många faktorer ligga bakom det här, bland annat situationen i Östersjön och förändringarna i fiskarnas livsmiljö. Det som ändå är lättast och snabbast att påverka är överfisket, säger man på WWF.

Där anser man också att EU nu går emot sina egna principer genom att hålla fast vid en högre torskkvot än forskarna rekommenderar. Med det hänvisar organisationen till unionens uttalade mål att minska överfisket och arbeta för att åter stärka fiskbestånden.

- Det handlar bara om politisk vilja. Det är verkligt sorgligt att man inte kan lita på principer som man enats om gemensamt, säger Matti Ovaska.

"Påverkar inte Finland"

Orian Bondestam vid jord- och skogsbruksministeriet är nöjd med besluten om de nya kvoterna. Han säger ändå att regleringen inte kommer att påverka fritidsfiske av torsk i Finland.

– Kvoterna på fritidsfiske gäller i södra och västra delarna av Östersjön, så tillsvidare får man fritt fritidsfiska torsk i Finland, säger han men tillägger att det inte finns stora mängder torsk i Finland.

Bondestam berättar att det är lätt att övervaka yrkesfiske, men till övervakandet av fritidsfiske har han ingen direkt lösning.

– Yrkesfiskare måste redogöra för sin fångst redan innan de återvänder till hamnen. Det arrangeras också kontroller av fiskefartygen när de väl kommer tillbaka till hamnen.

– Kontrollen av fritidsfiske är knepigare. Ett sätt är att övervaka olika arrangerade fisketurer, men annars är det svårt, konstaterar Bondestam.

Diskussion om artikeln