Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsgrupp vill underlätta underrättelseverksamhet

Från 2016
Uppdaterad 11.10.2016 13:20.
Avlyssning
Bildtext Arbetsgrupp vill underlätta avlyssning.
Bild: YLE/Nilla Nuto.

Telefon- och datasakretessen måste begränsas så att myndigheterna kan ingripa mot verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. Det säger en arbetsgrupp som har funderat på den nya underrättelselagstiftningen ur grundlagsperspektiv.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till justitieminister Jari Lindström (Sannf) i dag.

Enligt grundlagen är brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden okränkbar. Men redan nu finns begränsningar i okränkbarheten. Det här då det gäller utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång och säkerhetskontroll samt under frihetsberövande.

Kartläggning av militära hot

Den nya begränsningen av grundlagen skulle göra det möjligt att kartlägga yttre militära hot mot Finland, och att samla underrättelseuppgifter om terrorism, våldsam radikalisering eller främmande underrättelseverksamhet.

Det blir också möjligt att inhämta uppgifter om hot mot den nationell säkerheten, trots att konkreta brottsmisstankar inte föreligger.

Upplysningar samlas in av de myndigheter som ansvarar för den nationella säkerheten.

Inga befogenheter för storskalig avlyssning

Arbetsgruppen understryker att insamlingen av uppgifter ska vara så noga riktad och begränsad som möjligt. Den nya begränsningen ska inte möjliggöra allmän och heltäckande övervakning av datatrafik.

- Det kan handla om ett par IP-adresser, ett par telefonnummer. Eller att i närområdet lyssna på telefontrafik då en pansartrupp diskuterar var de placerar pansarvagnarna, säger överdirektör Sami Manninen, ordförande för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen behandlade bara vilka grundlagsändringar den nya underrättelselagstiftningen kräver. Inrikesministeriet och försvarsministeriet har tillsatt arbetsgrupper som bereder lagstiftning för civil och militär underrättelseverksamhet.
Arbetsgrupperna presenterar sitt arbete i slutet av året.

Förslaget går nu på remiss och bereds också i den parlamentariska uppföljningsgruppen för den nya underrättelselagstiftningen.

Diskussion om artikeln