Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oroade föräldrar: Planerna för Virkby skola hotar elevernas hälsa

Från 2016
Uppdaterad 19.10.2016 18:53.
Virkby skola
Bildtext Virkby skola ska flytta till Källhagens skola.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Föräldrar till Virkby skolas elever är oroade över att barnens hälsa lider när de flyttar till de nya lokalerna i Källhagens skola. Det finns många frågetecken men inga svar menar föräldrarna.

Lojo stadsfullmäktige har beslutat att flytta Virkby skolas verksamhet till Källhagens skola hösten 2017.

Föräldrar till de elever som går i Virkby skola motsätter sig planerna. De är allvarligt oroade över att de lokaler som deras barn flyttar in i utgör en hälsorisk.

- Jag litar inte på att de är hälsosamma för barn, säger Liv Wikström från föreningen Hem och Skola vid Virkby skola.

Bullriga klassrum

De klassrum som barnen ska flytta in i finns under gymnastiksalen som är i flitig användning. Det betyder att en del barn i värsta fall kan vistas i en bullrig miljö hela dagen. Bullret och skakningarna förmedlas inte bara genom taket, utan också genom väggar och pelare, säger Liv Wikström.

- Man har undersökt att bullerskador hindrar hjärnans utveckling. Det är väldigt störande och en del barn blir stressade.

Det är också lågt till tak i de klassrum som barnen ska flytta in i. Det kommer heller inte något naturlig dagsljus in i rummen. Hittills har det varit tillåtet att jobba i rummen två timmar i sträck eftersom luften inte räcker till, säger Wikström.

- Man har sagt att luftkonditioneringen är tillräcklig, men tillsvidare räcker den inte till.

Mögel- och asbestmisstankar måste utredas

I den behovsutredning som har gjorts i Källhagens skola kommer det också fram att det ställvis finns en stark lukt av jordkällare i byggnaden. Enligt Liv Wikström är det inte normalt och oftast brukar det tyda på mögel eller liknande problem. Det har tidigare kommit in vatten i källaren och hon misstänker att det här fortfarande kan ställa till med problem.

Fasaden till Källhagens skola och Virkby gymnasium.
Bildtext Källhagens skola har en mindre gård än Virkby skola.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

Det finns också misstankar om att det finns asbest i byggnaderna, säger Wikström.

- Så vitt vi vet har det ändå inte gjorts någon kartläggning. Små barn kan inte flyttas till lokaler där det förekommer risker av det här slaget.

Dessutom är skolgården mycket mindre i Källhagens skola än i Virkby skola. Liv Wikström påpekar att yngre elever har ett stort behov av att röra på sig.

- Om man jämför vad de har nu och vad de får i den nya byggnaden är skillnaden milsvid.

Barn kan få stressymptom

Liv Wikström har två barn som för tillfället går i Virkby skola och ett som snart ska börja där. Hon är nu orolig för hur hälsosamma lokalerna för dem och de andra eleverna kommer att vara. För tillfället finns det väldigt många frågetecken, säger hon.

- Hur påverkar mörkret och bullret deras hälsa och hur orkar de studera? Kommer det att bli så starka stressymptom att de inte klarar av skoldagen? Det är sorgligt för de familjer som råkar ut för det.

Varje barn som får symptom av inomhusluften kommer att kosta mycket för samhället, påpekar hon vidare.

- Dessutom är det tungt för familjen att leva med det.

Lojo stad: Problemen åtgärdas - inga hälsorisker

Gunilla Wikberg (VF) är vice ordförande i bildningsnämnden i Lojo och medlem i den svenska bildningssektionen. Hon förstår föräldrarnas oro inför flytten till Källhagens skola.

Men hon menar att det inte kommer att finnas några hälsorisker. Därför har också ärendet om projektplanen för Källhagens skola dragits bort från stadsfullmäktiges lista, säger hon.

- Vi gör fler utredningar och de här sakerna ska vara klara innan lokalerna tas i bruk.

Både skakningarna och bullret från gymnastiksalen ska alltså åtgärdas innan eleverna flyttar in i de nya klassrummen. Asbestmisstankarna ska också utredas, säger Wikberg.

Tillfälliga klassrum kan användas

Planen är att Virkby skolas elever ska flytta in i Källhagens skola hösten 2017. Tidtabellen är rätt stram, men Gunilla Wikberg säger att flytten nog blir av.

- I så fall måste vi ta andra lokaler i bruk för att få plats för eleverna. Sen vidtar vi de åtgärder som krävs där.

Gunilla Wikberg.
Bildtext Gunilla Wikberg (VF).
Bild: Yle/Robin Lindberg

Enligt de uppgifter hon har fått av bildningsdirektören Katri Kalske kommer alla elever att rymmas in i byggnaden, även om de tilltänkta klassrummen inte står klara genast vid starten.

"Bra att Lojo satsar på svensk undervisning"

Gunilla Wikberg understryker samtidigt att det är en bra sak att Lojo stad satsar på att göra Källhagens skola till ett svenskt skolcenter.

- Största delen av byggnaden är gammal så på samma gång blir de här lokalerna uppdaterade. Jag ser att det här är ett bra alternativ för lågstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Wikberg litar på att tjänstemännen kan sin sak och ser till att alla problem åtgärdas.

- Jag har sett så många lyckade flyttningar den sista tiden. De har i början varit oroväckande och sist och slutligen har det gått bra. Jag litar på att vi lyckas den här gången också.

Byggprojekt i tre faser

Planerna är att det skapas ett nytt svenskt skolcenter i Källhagen i Lojo. Virkby förskola, Virkby skola, Källhagens skola, Virkby gymnasium och den svenska eftisverksamheten ska flytta under ett och samma tak.

Den nya så kallade Virkby samskola skapas i den byggnad där Källhagens skola och Virkby gymnasium finns i dag.

Planerna är att skolbyggnaden inte ska bli större trots att det saknas närmare 600 kvadratmeter enligt de rumskalkyler som har gjorts. Bristen på rum ska i stället lösas genom att förvandla allmänna rum till klassrum.

Meningen är att byggprojektet i det nya skolcentret ska genomföras i tre omgångar. Först görs de ändringsarbeten som krävs för att Virkby skola ska kunna flytta in tillsammans med Källhagens skola och Virkby gymnasium.

Både tekniska nämnden och stadsstyrelsen har visat grönt ljus för den så kallade Virkby samskolas projektplan.

Diskussion om artikeln