Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vem namnger Helsingfors gator? Namnkommittén och 8 andra utskott ryker

Från 2016
Uppdaterad 17.10.2016 15:13.
Glogatans gatuskylt.
Bildtext 26 ledamöter i Helsingforsfullmäktige ville 2014 att Glogatan byter namn till Självständighetsgatan. Men namnkommittén sade nej.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Namnkommittén och 8 andra utskott ska läggas ner i samband med att Helsingfors får en ny ledningsförordning i samband med att hela stadens ledning omvälvas.

I dag har Helsingfors 23 kommittéer som lyder under stadsstyrelsen. Bland dem finns bland annat historiekommittén, idrottspriskommittén och ungdomsfullmäktige.

Det råder inget tvivel om att namnplaneringen skulle falla i glömska. Vi behöver gatunamn, ortnamn och namnvård. Dessutom är invånarna mycket aktiva med att föreslå namn och då behövs sakkunnighet.

― Annukka Lindroos, ordförande för namnkommittén

I måndags har stadsstyrelsens ledningssektion behandlat ett förslag om att slopa 9 av de existerande kommittéerna. Sex stycken ska med stor sannolikhet läggas ner eftersom staden nu vill utreda huruvida kommittéernas uppgifter går att flyttas över till andra instanser.

Det här skulle betyda att över hälften av de nuvarande utskotten eller kommittéerna ryker.

Namnplaneringen kan inte skötas av vem som helst

Namnkommittén är en av kommittéerna som ska läggas ner. Staden föreslår att arbetet i framtiden ska göras som ett samarbete mellan olika myndigheter.

- Jag blev överraskad. Just nu är jag inte orolig för hur det ska gå med namnplaneringen i framtiden. Främst är jag orolig för hur arbetet görs i framtiden. Jag hoppas vi kan påverka den saken, säger namnkommitténs ordförande Annukka Lindroos.

Tove Janssons Park invigning
Bildtext Det som i dag heter Tove Janssons park hette tidigare Skatuddsparken.
Bild: Niklas Evers

- Det råder inget tvivel om att namnplaneringen skulle falla i glömska. Vi behöver gatunamn, ortnamn och namnvård. Dessutom är invånarna mycket aktiva med att föreslå namn och då behövs sakkunnighet.

Jobbet kan då inte göras av vem som helst?

- Nej. Det är helt klart att det jobb vi gjort i namnkommittén också ska göras av någon i framtiden. Och uttryckligen tillsammans med utomstående experter så som vi har gjort hittills.

Flera av stadens nuvarande kommittéer har utomstående experter som medlemmar. Namnkommittén har i dag 9 medlemmar varav de flesta är utomstående experter.

Också nya kommittéer grundas

Bland de kommittéer som ska få fortsätta finns ungdomsfullmäktige (eller Krut-gruppen), tvåspråkighetskommittén och jämställdhetskommittén.

Enligt det nuvarande förslaget ska inte bara kommittéer läggas ner utan det ska också grundas åtminstone ett nytt utskott för digitalisering. Samtidigt utreder man ifall det lönar sig att grunda en forskningskommitté.