Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo Ådal får konstpumphus och källa

Från 2016
Uppdaterad 11.10.2016 15:33.
pumphuset i nickby
Bildtext Det gamla pumphuset invid Sibbo å ska bli en träffpunkt med konstutställningar. Dessutom förverkligas bidraget Källan i Ådalen.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

De vinnande bidragen i Ådalens konsttävling i Sibbo är presenterade. ”KonstPumphuset” och ”Källan” kommer att förverkligas i samband med byggandet av grönområden i Ådalen.

- Det känns jättebra. Jag är lycklig, säger Kaisa Salmi, som med sitt bidrag ”KonstPumphuset” kom på delad andra plats tillsammans med Vesa-Pekka Rannikko, som deltog i tävlingen med bidraget ”Källan”.

kaisa salmi och vesa-pekka rannikko, vinnarna i sibbos konsttävling
Bildtext Kaisa Salmi och Vesa-Pekka Rannikko är glada för att deras bidrag förverkligas i Ådalens konsttävling.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

Anne Laitinen, chef för kultur- och fritidstjänster i Sibbo, förklarar varför man har valt att tala om en delad andra plats i stället för en delad första plats.

- Vi måste ännu förhandla kring hur förslagen kan förverkligas i praktiken. Båda förslagen hade vissa svagheter på den här punkten. Om båda förslagen hade varit sådana som kunde ha förverkligats snabbt hade det varit en annan sak.

Tre konstnärer bidrog med fyra förslag

Kommunen hade bjudit in tre konstnärer, Vesa-Pekka Rannikko, Kaisa Salmi och Paula Salmela till tävlingen. De deltog med sammanlagt fyra bidrag, varav två var av Salmela, och en jury valde ut de två förslag som kommer att förverkligas.

Sibboborna kunde också bidra med åsikter och rösta på de olika förslagen. Sammanlagt gavs 320 röster, av vilka 212 gavs via webben och 108 vid bibliotekets utställning. Dessutom bidrog många med egna tankar om bidragen.

KonstPumphuset fick 41 procent av rösterna från allmänheten, medan Källan fick 25 procent av rösterna. Bidraget Dropparna fick 18 procent av rösterna, medan Jälki fick 16 procent.

- En orsak till juryns val var att allmänheten tyckte bäst om de här två bidragen, i synnerhet KonstPumphuset. Vi hade också konstnärlig expertis med i avgörandet, till exempel skulptören Marjukka Korhonen. Juryn tyckte om KonstPumphuset, eftersom allmänheten kan ta del av stället, säger Laitinen.

en av tre domare i sibbos konsttävling
Bildtext Anne Laitinen, chef för kultur- och fritidstjänster i Sibbo, konstaterar att allmänheten tyckte bäst om KonstPumphuset.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

Det gamla pumphuset får nytt liv

Tanken är att KonstPumphuset ska bjuda på utställningar och lysas upp. Det handlar om ett gammalt, graffitimålat pumphus invid ån i närheten av K-butiken i Nickby. Nu ska alltså huset få nytt liv.

- Det handlar om att få fram det fina som finns i historien och göra det till en del av nutiden. Stället kan bli en samlingspunkt i framtiden, konstaterar Laitinen.

Kaisa Salmis bidrag i Ådalens konsttävling i Sibbo.
Bildtext Kaisa Salmis bidrag KonstPumphuset. I framtiden ska det gamla pumphuset lysas upp och bjuda på utställningar.
Bild: Kaisa Salmi

Det är inte ännu klart exakt var det andra bidraget som förverkligas kommer att placeras.

- Källan ska hela tiden pumpa vatten, så kommunen måste ännu fundera på den bästa platsen för den, berättar Laitinen.

Källan erbjuder vatten och välbefinnande

Hon konstaterar att alla tävlingsbidrag skulle innehålla vattentematik och att Källan hade en uråldrig symbolik.

- Bidraget beaktade välbefinnande och hälsa. Vi tyckte mycket om tanken bakom Källan och också allmänheten hade noterat att Källan inte är statisk, utan förändras under årets lopp, säger Laitinen.

- Jag har utgått från tanken om helande källor och föreställde mig sjukhusmiljön med en vattenkälla med lokalt vatten, som förbipasserande kan använda, berättar konstnären Vesa-Pekka Rannikko.

Vesa-Pekka Rannikkos bidrag i Ådalens konsttävling i Sibbo.
Bildtext Källan erbjuder vatten åt förbipasserande och ser olika ut beroende på årstiden.
Bild: Vesa-Pekka Rannikko

Ådalens konsttävling hör ihop med Nickby konstprogram, som uppgjordes 2015. Konstprogrammet har kommit till med hjälp av understöd från Stiftelsen för Miljökonst.

Konstnärerna bakom de utvalda bidragen har jobbat med många olika projekt tidigare. Salmi har mest sysslat med miljökonst och ganska stora installationer. Rannikko i sin tur har haft utställningar och skapat installationskonst samt delvis offentliga konstverk.

Förverkligandet kräver ännu mycket planering

Exakt när de två konstverken ska vara klara att beskåda i Nickby vet man inte.

- Nu träder den tekniska sektorn in på fältet och förhandlar med konstnärerna om detaljerna och det praktiska förverkligandet. Vi hoppas att båda konstverken ska vara klara redan nästa år, säger Laitinen.

Konstverken finansieras delvis med medel från kommunen och delvis med medel från ett nytt finansieringsprogram. Programmet handlar om att de bolag som bygger bostadshus i Ådalen betalar en viss summa per kvadratmeter våningsyta.

en bild på sibbo å, ådal och nickby mentalsjukhus
Bildtext Den offentliga konsten ska vara en del av miljön i Nickby, säger Anne Laitinen från Sibbo kommun.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

- Den pengen går till en skild kassa i kommunen och används för den offentliga konsten i Sibbo, som alla invånare kan ta del av. Vi räknar med att de två konstverken som nu ska förverkligas kommer att kosta 30 000 euro per styck, berättar Laitinen.

Hur viktigt är det då för Sibbo att man förverkligar den här typen av projekt?

- Jag tycker att det är jätteviktigt. Människor är väldigt måna om sin omgivning och här finns en lång historia i Nickby. Nu bygger vi en framtid då vi tar in den offentliga konsten i miljön och gör omgivningen intressant och trevlig, säger hon.

Diskussion om artikeln