Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Beväringar förlorare i förmånsdjungeln"

Från 2016
Beväringar i krigsövning
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja är bekymrad över beväringarnas usla ekonomiska situation. De är förlorare i förmånsdjungeln, konstaterar han.

Pajuoja har på eget bevåg undersökt militärunderstödet bland beväringarna vid Obbnäs garnison.

Till exempel kan beväringar med familj hamna i en sämre ställning än andra som får Fpa-förmåner.

Det låga militärunderstödet gör också beväringarna mindre villiga att söka till krävande och långvariga tjänstgöringsuppgifter, påpekar BJO.

Han vill att Social- och hälsovårdsministeriet utvecklar militärunderstödet så att man beaktar dess konsekvenser i olika familjesituationer.

Fpa har också för egen del föreslagit förändringar i militärunderstödet. I dag minskar beväringarnas samtliga inkomster militärunderstödet. Enligt Fpa borde man införa ett skyddat belopp på 300 euro för beväringar enligt samma kutym som gäller för utkomstskyddet för arbetslösa.

Diskussion om artikeln