Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Heinäluoma: Utskottet har fått ny information om Finavia

Från 2016
Eero Heinäluoma.
Bild: Timo Korhonen / All Over Press

Riksdagens revisionsutskott har hört kommunikationsminister Anne Berner (C) i den så kallade Finaviahärvan. Utskottets ordförande Eero Heinäluoma (SDP) säger att man fått ny information om fallet, och att behandlingen av fallet kommer att fortsätta.

Enligt Heinäluoma handlade dagens utskottsbehandling om riskhanteringen inom statsbolag, och frågan om huruvida det finns motsvarande risker inom andra statsbolag. För Finavias del handlar det om att analysera hur riskerna kunnat uppstå och vad man gjort för att åtgärda problemen:

- Men det handlar också om ägarstyrning och om behovet av att se över reglerna för ägarstyrningen. Idag har vi fått en detaljerad redogörelse av minister Berner. Hon har redogjort för hur saken skötts under hennes period vid Kommunikationsministeriet, säger Heinäluoma.

Räcker Berners redogörelse för utskottet?

- Den kommer att vara en del av utskottets arbete, och kommer att beaktas när utskottet kommer med egna förslag. Hörandet är ännu på hälft, och inga slutsatser har ännu dragits.

Varför skiljer sig revisionsverkets och Berners uttalanden så mycket från varandra?

- Det har framkommit information som till vissa delar är ny gällande Kommunikationsministeriets grunder för behandlingen av ärendet. Vi har också hört revisionsverket, men det är för tidigt att dra några slutsatser. Behandlingen fortsätter.

Vilka är de nya uppgifterna?

- Det är inte möjligt att öppna upp processen, men att höra alla har varit nyttigt.

Berner: Bra och professionell utfrågning

Kommunikationsminister Berner säger sig vara nöjd med utfrågningen, och tackar utskottet för möjligheten att redogöra för sin syn på saken. Nu är det utskottets uppgift att fundera vidare på saken, säger Berner.

- Vi har varit konsekventa i frågan, och jag har värnat om statens intressen i frågan.

Hurdan var utfrågningen?

- Mycket professionell och saklig. Det kändes bra att kunna föra en mångsidig diskussion kring ägarstyrningen och hur den ska fungera i framtiden.

Hur går arbetet vidare för att försöka få tillbaka ens lite av de pengar som gått förlorade?

- Bolaget har framför sig ett antal beslut. Framför allt måste man ta ställning till hur styrelsen och vd:n har fungerat år 2011 och om det finns bas för skadeståndskrav. Å andra sidan har åklagaren sin process på gång.

Hur tänker du agera där?

- Vi har kommit överens hur vi ska fungera. Vi hade en bolagsstämma 31.5 där ägaren har gett instruktioner åt bolaget att reda ut frågan och ta ställning.

Varför skiljer sig din syn på att det gått rätt till från revisionsverkets, som anser att det inte gått sakligt till?

- Utgångspunkten är att det finns olika synpunkter och det är också olika tidsperspektiv. Jag är kanske via min bakgrund van att se på historien, och också på att se på de scenarier som ligger framför. Jag tror att vi skulle ha en mycket svårare diskussion nu, om vi inte hade bett bolaget göra de utredningar som man inte gjorde i tiderna.

Heinäluoma: Behandlingen fortsätter

Revisionsutskottets ordförande Eero Heinäluoma berättade på onsdagen att behandlingen av Finaviahärvan fortsätter under de närmaste veckorna. Målet är att bli färdig till slutet av november.

- Det är också viktigt att minnas att utskottet inte är någon domstolsinstans. Vi försöker utreda hur olika instanser agerat, och garantera att det finns en gemensam praxis för statens ägarstyrning i framtiden, säger Heinäluoma.

Kommer utskottet att höra samma personer på nytt?

- Säkert kommer vi att höra vissa.

Diskussion om artikeln