Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppsving för exporten av griskött till Kina

Från 2016
köttdisk
Bild: YLE/Stefan Härus

Det första finska företaget är nu med på listan över företag som får exportera griskött till Kina.

Enligt den kinesiska myndigheten som kontrollerar företag intresserade av den kinesiska marknaden finns det finska företaget Atria Oyj nu med på myndighetens offentliga lista.

Godkännandet ska ännu bekräftas av kinesiska myndigheter.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) gläder sig över beskedet.

- Ett avgörande steg har tagits då det gäller exporten av finskt griskött till Kina. Det här är absolut den bästa nyheten för den finska grisköttsproduktionen på länge, och kan ge grisuppfödarna framtidstro. Producentpriset på finskt griskött är i dag det lägsta i EU.

- Regeringen har strävat efter att hitta nya marknader för finska livsmedel och på det sättet förbättra handelsbalansen, säger Tiilikainen.

Kanslichef Jaana Husu-Kallio som länge förhandlat med kineserna om exporttillstånd säger att beslutet är en följd av de kinesiska myndigheternas, Livsmedelssäkerhetsverkets samt jord- och skogsbruksministeriets långsiktiga samarbete.

- Samarbetet med Kina intensifieras säkert, och därmed kan vi också främja finländsk export i övrigt, bedömer Husu-Kallio.