Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårdare i Åbo vill skydda patienten - allt fler väljer att vaccinera sig mot säsongsinfluensa

Från 2016
Vaccinering
Bildtext Årets vaccin ska skydda bland annat mot svininfluensa.
Bild: Kay Nietfield / EPA

Risken för att sjukvårdspersonal som jobbar inom Åbo stad ska smitta ner patienter med influensa har minskat rejält under de senaste åren, allt fler väljer nämligen att vaccinera sig.

- Av stadens läkare har över 80 procent vaccinerat sig mot säsongsinfluensa och trenden har varit kraftigt stigande under de senaste åren, berättar överläkare Jane Marttila som också ansvarar för smittsamma sjukdomar inom Åbo stad.

Jane Marttila, ansvarig läkare för smittosamma sjukdomar
Bildtext Jane Marttila ansvarar för smittsamma sjukdomar i Åbo.
Bild: YLE/Linus Hoffman

Motsvarande siffra för sjukskötare är cirka 60 procent. Marttila menar att den stigande trenden beror på ett aktivt informationsarbete som staden har gjort under flera års tid.

Däremot är det få familjer som låter vaccinera sina barn och ungdomar mot säsongsinfluensa, men också där håller det på att ske en förändring, visar statistiken.

Ifjol fick knappt 35 procent av spädbarnen sprutor mot influensa, drygt 15 procent av tre till sex-åringarna, drygt tio procent av skolbarnen och fem procent av ungdomar upp till 24 år.

- Det är svårt att förstå varför familjerna väljer så här, med tanke på att familjerna i övrigt är mycket noggranna med att vaccinera sina barn mot till exempel stelkramp och mässling. Kanske känns det för jobbigt att vaccinera sig varje år mot influensa, funderar Marttila.

Vaccinkritik ett marginellt fenomen i Åbo

Trots att det finns kommuner i Österbotten där vaccinmotståndet är mycket utbrett är det få barn i Åbo som är helt ovaccinerade.

Över 90 procent av Åbobarnen tar de etablerade vaccinen som till exempel MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund, 95 procent av barnen tar vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta och poliovirus.

Av de 1700 barn som föddes i Åbo år 2013 är endast två barn helt ovaccinerade i dag, medan 13 av barnen i årskullen anses vara bristfälligt vaccinerade. Det kan betyda att familjen lämnat bort något av vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet.

I liknande fall lämnar familjen oftast bort de nyare vaccinerna som till exempel vaccinet mot rotaviruset eller det så kallade PCV-vaccinet mot pneumokocker som ska skydda mot bland annat hjärnhinneinflammation och öroninfektion

Trots det är Marttila orolig för varje ovaccinerat barn.

- Antalet barn som är helt ovaccinerade är visserligen litet i Åbo, men räknar man ihop barnen från många årskullar så blir det ju en hel del barn.

Ett litet barn med napp i munnen får en vaccinspruta.
Bildtext Spädbarn kan vaccineras då de har fyllt 6 månader.
Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ett mer utbrett fenomen är att familjer väntar med att vaccinera sina spädbarn, många väljer att vaccinera barnen när de har blivit lite äldre.

Vaccinera dig på en lördag

I Åbo försöker man göra det så enkelt som möjligt att låta vaccinera sig, därför är det i höst också möjligt att vaccinera sig på en lördag, den 29 oktober och 12 november mellan klockan 10 och 15:30 utan tidsbeställning på hälsostationen Tallbacken och i centrum.

Dessutom kan man låta vaccinera sig på torsdagar från och med den 3 november mellan klockan 8:15 och 15:15 på alla hälsostationer.

Före man besöker hälsostationen ska man beställa ett recept på influensavaccin till exempel per telefon vid den egna hälsostationen. Själva vaccinet ska man sedan själv köpa på apoteket, vaccinet kostar mellan 11 och 12 euro. Efter det kan man utan tidsbeställning besöka hälsostationerna för att låta vaccinera sig.

Redan ett halvår före influensan slår till i Finland har de finländska hälsomyndigheterna slagit fast vilka virus som ska ingå i vaccinet. Under detta halvår kan virusen förändras till en del och därför kan man inte på förhand säga hur väl vaccinet skyddar mot influensa.

Jane Marttila konstaterar att i allmänhet skyddas mellan 50 - 90 procent av friska vuxna personer som låtit vaccinera sig. Äldre personer skyddas sämre av vaccinet, varannan vaccinerad äldre person skyddas av vaccinet. Hon betonar ändå att symptomen blir betydligt lindrigare för den som är vaccinerad men ändå insjuknar i säsongsinfluensa.

Årets influensavaccin skyddar mot A-viruset svininfluensa H1N1, A-viruset H3N2 som kan vara särskilt besvärligt för äldre personer, och ett B-virus som brukar bryta ut senare och har lindrigare symptom.

Man i sängen tittar på febertermometer.

Influensa

Diskussion om artikeln