Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vänta och se tycker Kimitoöns vatten om ny utsläppspunkt för avloppsvattnet

Från 2016
Tyska holmens reningsverk
Bildtext Vattnet från avloppsreningsverket i Dalsbruk släpps i dag ut i Falköfjärden. Att hitta något annat ställe för utsläppet är inte lätt, säger tf verkställande direktören för Kimitoöns vatten, Raimo Parikka.
Bild: Yle/Monica Forssell

Enligt ett färskt domslut från Vasa förvaltningsdomstol måste Kimitoöns vatten hitta en ny, mindre skadlig, utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet från Tyskaholmens reningsverk i Dalsbruk. Tillförordnade vd:n för Kimitoöns vatten, Raimo Parikka säger ändå att det inte är enkelt att hitta en annan utsläppspunkt utan att det samtidigt medför nya olägenheter.

- Domstolen har beslutat att vi måste söka en annan mindre skadlig plats. Vi följer med Tyskaholmens reningsresultat under de här kommande tre åren och undersöker saken men sedan får vi se vad resultaten och undersökningen visar gällande var vi hittar en lämplig utsläppsplats, säger Parikka.

Allt avloppsvatten renas numera i Dalsbruk, i Tyskaholmens reningsverk och det renade avloppsvattnet släpps ut i Falköfjärden.

Parikka: inte dra förhastade slutsatser om utsläppet i Falköfjärd

Enligt domslutet bör Kimitoöns vatten hitta en mindre skadlig utsläppspunkt men Raimo Parikka går inte utan vidare med på att säga att utsläppet i Falköfjärden är skadligt.

- Vi borde vänta och se resultaten efter tre år då vi vet vilken reningsnivå Tyskaholmens reningsverk kan uppnå, säger Parikka och fortsätter:
- Man måste komma ihåg att en ny plats också innebär andra arbeten. Försöker vi hitta en plats till exempel längre söderut betyder också att vi måste hitta ett antal pumpstationer vilket betyder nya ellinjer till pumpstationerna.

Att bara förlänga röret för det renade avloppsvattnet går inte.

Till exempel på den 26 kilometer långa sträckan mellan Dalsbruk och Kimito finns det 11 pumpstationer.

Enligt Parikka visade senaste provtagning att vattenkvaliteten är god i närheten av utsläppspunkten i Falköfjärden.

Bolaget Kimitoöns vatten ska lämna in en ansökan till Södra Finlands regionförvaltningsverk om att flytta avloppsvattnets utlopp till en mindre skadlig plats senast om drygt tre år skriver Vasa förvaltningsdomstol i sitt domslut.

I övrigt har förvaltningsdomstolen förkastat de besvär som lämnats in mot själva avloppsreningsverket.

Diskussion om artikeln