Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny operationsteknik räddar äldre hjärtpatienters liv

Från 2016
Kirurg drar på sig skyddsutrustning i en operationssal.
Bildtext Personalen förbereder sig inför en kateteroperation vid ÅUCS:
Bild: Yle/ Jussi Kallioinen

Allt fler äldre hjärtpatienter kan i dag räddas med hjälp av ny operationsteknik. Patienter som är för svaga för en stor hjärtoperation där bröstkorgen öppnas, kan i dag behandlas med hjälp av en kateteroperation.

Upp till fem procent av finländare som är över 80 år lider av aortastenos. Det betyder att aortaklaffen i hjärtat har förkalkats. Då måste hjärtat jobba hårdare och i långa loppet tröttnar hjärtat, vilket kan leda till hjärtsvikt och en plötslig död.

Därför måste det här åtgärdas genom att operera in en klaffprotes, som ersätter aortaklaffen. Det här görs vanligen genom att öppna bröstkorgen. Tidigare kunde man ändå inte behandla äldre patienter, vars hälsa inte klarade av en stor hjärtoperation. Men sedan 2009 har man opererat äldre finländare med hjälp av en ny teknik, som inte kräver att bröstkorgen öppnas.

ÅUCS T-sjukhus
Bild: Yle/Linus Hoffman

Den här kateteroperationen kan genomföras på äldre patienter som annars är i gott fysiskt skick.

- Operationen har en stor betydelse för äldre patienter. Operationen möjliggör ett aktivt liv och att patienten kan bo hemma en längre tid. Den här operationen har helt enkelt en avgörande betydelse för patientens liv. Det berättar specialistläkare Mikko Savontaus vid ÅUCS.

Dålig prognos utan operation

Prognosen för patienter som inte opereras och får en ny klaffprotes är dålig.

- Dödligheten är hög efter att patienten har fått diagnosen. Operationen ger fler levnadsår och ett aktivt liv.

Mikko Savontaus.
Bildtext Specialistläkare Mikko Savontaus
Bild: Yle/ Jussi Kallioinen

I dagsläget gör man allt fler aortaklaffoperationer via arterna, även om man fortsättningsvis opererar yngre patienter på det traditionella sättet, då bröstkorgen öppnas. I Finland görs cirka 500 kateteroperationer årligen, berättar Savontaus.

- I år görs cirka 70 kateteroperationer vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Medelåldern för de patienter som opereras med den här metoden vid ÅUCS är 82 år.

Operationen ökar på livskvaliteten och livslängden

Operationen genomförs så, att man för in en kateter via ljumsken och in i artären. Katetern förs sedan fram till aortaklaffen i hjärtat. Efter det planteras en klaffprotes i aortaklaffen.

Under operationen är patienten vaken. Hen är bedövad och får lugnande mediciner. Patienten andas själv och hjärtat arbetar också hela tiden.

Kateteroperation av hjärta på bildskärm.
Bildtext Klaffprotesen förs in via arterer
Bild: Yle/ Jussi Kallioinen

De flesta patienter kan åka hem inom några dagar. Operationen ökar livslängden och livskvaliteten, konstaterar Savontaus.

I framtiden ska man utreda om den här operationsmetoden kunde användas också på yngre patienter. En kateteroperation är ändå mångfaldigt dyrare än en öppen hjärtoperation. Man vet inte heller hur långlivad den nya typen a klaffprotes är jämfört med den modell som har använts en längre tid i öppna hjärtoperationer. Tekniken utvecklas ändå hela tiden.

- Mängden operationer ökar. De här katetrarna har utvecklats märkbart under en kort tid. Resultaten blir bättre och mängden komplikationer minskar. Tekniken utvecklas hela tiden och nya förbättringar är att vänta, konstaterar Savontaus.

Diskussion om artikeln