Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Viborgs reningsverk införde fosforrening

Från 2016
Uppdaterad 13.10.2016 07:59.
Reningsverket i Viborg 2016
Bildtext Reningsverket i Viborg
Bild: Yle / Anders Mård

I går kunde äntligen en ny anläggning för kemisk fosforrening vid reningsverket i ryska Viborg invigas. Projektet har finansierats med pengar från Finland.

Viborgsviken i Ryssland har länge varit en miljöbov när det gäller fosforutsläpp i Finska viken. I går togs ett stort steg framåt för renare havsvatten i östra Finska viken när Viborgs avloppsreningsverk äntligen kunde ta i bruk ny teknik.

Anläggningen är utrustad med finländsk teknologi som ser till att avlägsna fosfor i avloppsvattnet. Miljökonsekvensen är 20 ton mindre fosfor årligen. Staden Viborg har 80 000 invånare.

– Det här är ett betydande resultat för Östersjön, säger specialforskaren på Finlands miljöcentral Seppo Knuuttila. Den största potentialen för att förbättra havsvattnets kvalitet finns numera i de ryska småstädernas föråldrade reningsverk.

Svår långdans

Det här finsk-ryska miljöprojektet inleddes redan år 2010 och har varit en komplicerad process på grund av täta chefsbyten på vattenverket och rysk byråkrati. Dessutom gick stadens största avloppstunnel sönder.

– Problemen berodde främst på att det tog lång tid att få alla dokument godkända av alla instanser, förklarar vattenverkets direktör Aleksandr Kondratjov.
– Klart att det politiska läget med sanktionerna också försvårade processen, men arbetena fick en rejäl skjuts framåt efter president Niinistö träffade president Putin i somras. Efter det mötet började alla byråkratiska processer löpa betydligt smidigare.

Finska pengar

Fosforanläggningen har kostat 140 000 euro. Bakom finansieringen står miljöfonden John Nurminen som i sin tur har fått medlen som donationer av finländska privatpersoner och företag. Viborgs reningsverk har ansvarat för byggarbetena och investerat omkring 50 000 euro.

– Den största svårigheten för vårt samarbete är nog den svaga rubeln, säger Marjukka Porvari som är projektledare på fonden John Nurminen. Ifall det ryska reningsverket behöver köpa utländska varor eller ta lån i euro måste de nu betala ett dubbelt högre pris. Det är klart att det här läget minskar intresset.

Reningsverket i Viborg 2016
Bild: Yle / Anders Mård

Sanktioner bromsar

Även det svåra politiska läget sätter käppar i hjulen. Sanktionerna berör främst investeringsfonder och ministerier som i dagens läge inte har möjlighet att introducera nya projekt.
– Det är också därför som vårt arbete på gräsrotsnivå har blivit allt viktigare, konstaterar Porvari.

Finlands miljöministerium driver fortfarande ett projekt i Viborg som lanserades redan före sanktionerna och som skulle se till att modernisera hela Viborgs infrastruktur för avloppsrening.

– I princip är finansieringen klar, kommenterar Kristiina Isokallio på ministeriet. Från vår sida är vi beredda att ge lån till Viborg, men staden kan fortfarande inte fatta beslut i den här frågan.

Fonden John Nurminens samarbete med Viborg fortsätter nästa år. Enligt planerna ska man då inleda arbetena med en biologisk fosforrening som minskar utsläppen ännu mer. Ett projekt där fonden är beredd att skjuta till minst 300 000 euro.
Fonden kommer också att försöka inleda ett liknande miljösamarbete med staden Kingisepp nära den rysk-estniska gränsen.

Diskussion om artikeln