Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tysk författningsdomstol ger grönt ljus för Ceta

Från 2016
Uppdaterad 13.10.2016 15:20.
Session i Tysklands författningsdomstl
Bild: EPA / ULI DECK

Den tyska regeringen kan ställa sig bakom frihandelsavtalet Ceta i dess nuvarande form. Den tyska författningsdomstolen förkastade idag de klagomål, som gick ut på att stoppa att avtalet mellan EU och Kanada träder i kraft provisoriskt.

Det handlar om de mest omfattande klagomål som någonsin har riktats till författningsdomstolen i Karlsruhe.

Närmare 200 000 tyskar har ställt sig bakom klagomålen, som bland annat gick ut på att stoppa den tyska regeringen från att under kommande vecka i Bryssel ge grönt ljus för Ceta i dess nuvarande form.

Enligt planen är det nämligen tänkt att frihandelsavtalet, eller åtminstone delar av det, ska träda i kraft innan de enskilda EU-medlemsländernas parlament har tagit ställning till avtalet.

Rätten ställer upp villkor

I ett snabbförfarande förkastade författningsdomstolen idag alla klagomål. Man slår ändå samtidigt fast vissa villkor som den tyska regeringen måste uppfylla.

Så heter det bland annat att regeringen måste garantera att de beslut som fattas i styrorganen för Ceta har en demokratisk förankring.

Handelsavtalets motståndare hävdar bland annat att avtalet strider mot tysk grundlag, eftersom tyska medborgare inte har direkt makt över de beslut som fattas inom styrorganen.

Det här hänger ihop med att enskilda medlemsländer inte har en garanterad sits i styrorganen, utan platserna innehas på europeisk sida av EU som en helhet och Tyskland är således inte direkt representerat.

Den tyska regeringen måste också garantera att vissa delar av avtalet inte träder i kraft innan alla medlemsländers parlament har ratificerat avtalet. Hit hör bland annat den mycket omdiskuterade tvistlösningsmekanismen mellan stat och företag.

Fortsatt behandling

I motiveringen av rättens beslut säger författningsdomstolens president Andreas Vosskuhle att följderna av att nu stoppa regeringens godkännande av Ceta skulle vara betydande.

Man poängterar att ett stopp skulle leda till mycket omfattande politiska och ekonomiska skador om det senare visar sig att man kommer till slutsatsen att avtalet är förenligt med den tyska grundlagen.

Det är nämligen en fråga som ännu förblir öppen. Domstolens beslut gäller i det här skedet endast regeringens agerande kommande vecka.

Om själva innehållet i avtalet strider mot tysk grundlag eller inte kommer domstolen att återkomma till efter en betydligt längre behandling.

Regeringen måste därför också garantera att Tyskland kan hoppa av avtalet om det i ett senare skede bedöms strida mot grundlagen, slår domstolen idag fast.