Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas miljönämnd kritisk till Natura-förfarandet

Från 2016
Strandlinje på Jurmo i Korpo skärgård.
Bildtext Jurmo i Korpo skärgård hör till Natura 2000 i Skärgårdshavet.
Bild: YLE/Annika Holmbom

I Skärgårdshavet ska Natura-området utvidgas.

Pargas stads miljönämnd hade på onsdagen en lång disksussion om utvidgningen och man är mycket kritisk till tillvägagångssättet. Man har inget att invända mot själva utvidgningen, men nog mot att fastighetsägare inte blivit hörda eller informerade på ett lättbegripligt sätt.

Miljöministeriet har meddelat att utvidgningarna gäller nya skyddsområden söder om Borstö skärgård. Men enligt nämnden är det material som miljöministeriet utarbetat och lagt fram för allmänheten inte särskilt lättfattligt.

Borstö, Yle 1984
Bildtext Borstö.
Bild: Yle Arkivet

Man anser det vara omöjligt att få någon entydig uppfattning om på vilket sätt de olika holmarna och skären i det nya Naturaområdet kommer att inkluderas i Naturanätverket. Lika omöjligt är det att få veta vilka ändringar som kommer att ske i Naturaområdesavgränsningarna.

Först efter att staden gjort en särskild begäran så förklarade Miljöministeriet närmare att holmarna och skären i det utvidgade området redan från tidigare ingår i Naturanätverket och att det nu främst är fråga om att också vattenområdena, de sublitorala sandbankarna och reven kring holmarna ska bli skyddade.

I sitt utlåtande till Miljöministeriet framhåller Pargas miljönämnd att fastighetsägarna tillräckligt grundligt bör informeras om motsvarande projekt och att projektplanerna ska vara mer lättbegripliga än vad nu var fallet.

Naturautvidgningen gäller också några nya holmar och skär i Kimitoön och i Hangö. I Kimitoön har man inte hunnit ge något utlåtande ännu. Miljönämnden har sitt nästa möte den 25 oktober.

Diskussion om artikeln