Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Kyrkan vill visa att det räcker nu"

Från 2016
Uppdaterad 13.10.2016 20:26.
Stefan Forsén franför en ikon.
Bildtext Forsén utmanar de nordiska huvudstädernas församlingar med i sorgeringningen.
Bild: Yle/Anna Savonius

Det räcker nu - det är kyrkoherde Stefan Forséns budskap efter att Matteus församling beslutat gå med i utmaningen att sorgeringa i kyrkklockorna varje dag klockan 17 - fram till FN-dagen.

Ett hundratal församlingar deltar redan i sorgeringningen.

- En sorgeringning av det här slaget är ovanlig och kyrkans reaktion på det som händer i världen och särskilt Syrien och Aleppo just nu, säger Forsén.

Det finns en sorg i världen som vi enligt Forsén behöver uppmärksamma och påminna om. I tiderna ringde man länge i kyrkklockorna när kungen var död.

- Vi blir bedrövade och trötta på att hela tiden reagera på olyckor som kommer. Läget i Aleppo var ändå droppen som fick bägaren att rinna över, säger Forsén. Vi kan inte stå stillatigande bredvid och se på obefogat våld. Vi måste reagera.

Gesten att ringa i kyrkklockorna är en stark markering från kyrkans sida. Klockorna har alltid uttryckt det som är viktigt i församlingens liv.

- Man har inte använt klockorna för sådana här ändamål i modern tid i Finland.

- Man har ringt för kung och fosterland, man ringer till gudstjänst och sorgeringer när en församlingsmedlem har avlidit.

Förstörelse efter en flygräd mot ett rebellkontrollerat område i Aleppo
Bildtext Aleppo är en sönderskjuten stad där de civilas lidande är obeskrivligt. .
Bild: EPA/ZOUHIR AL SHIMALE

Forsén betonar att många som följer med världshändelserna och särskilt läget i Aleppo har blivit en symbol för den förtvivlan vi upplever. Också flyktingvågen som nått Finland har påmint oss om händelserna där.

De bilder vi ser av Aleppo är en sönderbombad stad, där man gång på gång bryter sönder allt som finns.

Vi ger efter för en råhet som vi inte tidigare har sett i modern historia.

― kyrkoherede Stefan Forsén.

- Vi har inte en aning om vem som strider för vem? Vem ingriper för att beskydda vem? Vi vet bara att oskyldiga människor lider. Den här symbolen bär vi i våra hjärtan.

- Jag skulle inte vilja jämföra läget i Aleppo med andra världskriget men jag vill ändå säga att vi kommer väldigt nära de stora historiska händelserna när man utplånar människor och ger efter för en råhet som vi inte tidigare har sett i modern historia.

Kan du tänka dig att utmana någon annan i Norden att delta i sorgeringningen?

- Visst vill jag göra det. Sorgeringningen utgick som en utmaning från Berghälls församling i Helsingfors.

Jag utmanar kyrkorna i de nordiska huvudstäderna att delta i kampanjen om sorgeringning.

― Stefan Forsén, kyrkoherde.

Kyrkklockorna ringer varje dag klockan 17 fram till FN-dagen för mänskliga rättigheter den 24 oktober.

Domkyrkan i Helsingfors
Bildtext Vi pejlade stämningar till sorgeringningen på Senatstorget i Helsingfors.
Bild: Yle/Tega Oke

Blandade reaktioner på stan, medlidande - eller inte?

- Det är ju snällt av kyrkan att tänka på syrierna, men någon skillnad tror jag inte att det gör, säger en man vid Senatstorget. Vi har så många egna problem i Finland att vi inte orkar ha medlidande.

Jag hör klockorna men tänker inte desto mera på saken.

― Man i Helsingfors

- Vi lever i en kallare värld. Det kommer inte att inverka på min vardag på något sätt. Jag hör klockorna men tänker inte desto mera på saken. Jag har så mycket egna saker att ta hand om.

En taxichaufför tycker helt annorlunda.

- Jag tycker att det är bra. Vi ska komma ihåg vad som händer i Syrien och minnas dem som lider och har mist livet. Många tycks inte göra det i dag.

Han hoppas att världshändelserna inte går i den riktningen att man skulle behöva upprepa sorgeringningen efter det här.

- Jag tror att de som inte bryr sig om sorgeringningen inte riktigt har förstått vad som händer i Syrien.

- Det att en kyrkklocka klämtar sorgeklämtning och folk inte bryr sig, så tycker jag att är märkligt.

Jag skulle inte vara förvånad om kyrkklockorna runtom i Europa skulle klämta efter det här. Finland kan vara föregångare här.

― Taxichaufför i Helsingfors.

En utländsk turist som fotograferar Domkyrkan tycker att klockringningen är en fin religiös gest.

- Alla människor oberoende av tro är lika värda och sorgeringningen är en fin symbol för det. Religion kan också förena människor, säger hon.

Gesten för inget konkret med sig för dem som lider.

― Man i Helsingfors.

En man som hastar över torget svarar snabbt.

- Kanske det väcker känslor hos någon men därvid blir det. Man minns läget i Syrien bara en kort stund. Gesten för inget konkret med sig för dem som lider. Den är vår sympatiyttring men hjälper inte dem i Syrien.

Diskussion om artikeln