Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Privata vårdföretag i Österbotten ser fram emot reform

Från 2016
Uppdaterad 14.10.2016 18:48.
Läkare i vit rock.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Laura Pohjavirta

Både små och stora vårdbolag räknar med att social- och hälsovårdsreformen ska ge dem nya möjligheter. Vasa centralsjukhus ovissa framtid påverkar också den privata vården i regionen.

I Finland finns fyra stora producenter av privat vård. De finns representerade över hela Österbotten. De stora kedjorna Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna och Attendo erbjuder till exempel företagshälsovård, driver äldreboenden eller läkarcentraler. Vid sidan av de stora finns mindre vårdproducenter och av dem hoppas flera på att kunna växa i och med vårdreformen.

En grundtanke i den kommande social- och hälsovårdsreformen är att valfriheten för patienten ska öka. Det kan leda till att en stor del av vårdproduktionen antingen privatiseras eller tas över av privata bolag. Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga säger att det kan bli kutym med hälsovårdscentraler som drivs i privat regi inom tio år.

Kedjorna finns i hela landskapet

Från Karleby i norr till Kristinestad i söder erbjuder de fyra stora kedjorna läkartjänster. I Karleby finns Mehiläinen och Terveystalo medan Attendo driver ett privat vårdhem. Attendo driver också hälsovårdscentralerna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv. I Jakobstad finns läkarcentralen Dextra som drivs av vårdkoncernen Pihlajalinna. I Vasa kan man uppsöka läkare hos Mehiläinen eller Terveystalo medan Attendo bygger ett nytt vårdhem. I Kristinestad har Terveystalo en enhet.

Mehiläinen drivs av bolaget Ambea Finland Group som i sin tur ägs av riskkapitalsbolaget Triton och amerikanska KKR. Terveystalo ägs av det nordiska kapitalplaceringsbolaget EQT, pensionsförsäkringsbolaget Varma och nyckelpersoner inom bolaget. Via EQT har också andra finländska institutionella placerare ägande i Terveystalo, till dem hör Sampo, Ilmarinen, Keva och Statens pensionsfond. Pihlajalinna-koncernen är börslistad med storägare som försäkringsbolaget Lähi-Tapiola och arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Attendo är listat på Stockholmsbörsen och stora ägare är det svenska investeringsbolaget Nordstjernan, svenska placeringsfonder, finländska Elo och bolagets egen ledning, styrelse och medarbetare.

Mindre producenter finns också över hela Österbotten. I Karleby erbjuder Kokkolan Lääkärikeskus läkartjänster. Det handlar om ett aktiebolag som ägs av privatpersoner. Promedi har läkartjänster i Vasa, Kristinestad och Närpes. Bolaget ägs av åtta lokala företagare. Sydmedi i Kristinestad och Närpes satsar på företagshälsovård och ägs av en privatperson från Vasa. I Kristinestad, Närpes och Kaskö verkar KristinaMedi som är ett hybridbolag som ägs av staden Kristinestad, regionala företag och privatpersoner.

Mindre vårdföretag hoppas kunna växa

Den förestående vårdreformen ska innebära mer valfrihet och att en större andel av vården ska produceras av privata aktörer. Promedi i Vasa har nyligen flyttat till nyrenoverade utrymmen och där hoppas man på positiva effekter av vårdreformen .

- Vi tänker ju framåt. Social- och hälsovårdsreformen som det pratas mycket om så tror vi ju på och hoppas att den förverkligas, och att man kommer att köpa mer privat sjukvård överlag, säger Promedis vd Mikael Fredman.

Promedis VD Mikael Fredman
Bildtext Mikael Fredman.
Bild: Yle/Marie Sjölind

Han berättar att Promedi har sparat byggrätt i Vasa för att kunna bygga ut verksamheten om de behövs i framtiden.

- Man tror att det ska bli fritt fram för människorna att välja och om det blir sanning så kan det nog hända att den privata sidan går mycket framåt, säger Fredman.

Promedi är en lokal aktör som är liten i jämförelse med de stora vårdbolagen. Vd:n Mikael Fredman poängterar att det lokala ägandet också innebär att företaget betalar skatt i Finland. För en mindre vårdproducent kan det vara svårt att hävda sig om de riksomfattande kedjorna till exempel erbjuder lägre prissättning.

- Det är inte riktigt enkelt, de stora kedjorna trycker på från höger och vänster och det inverkar förstås på våra möjligheter, säger Fredman.

KristinaMedi verkar i Kristinestad i det före detta kretssjukhuset men också på flera andra orter både i och utanför landskapet. Man har verksamhet bland annat i Närpes och Kaskö och har nyligen utvidgat till Kauhava och Evijärvi. En orsak till utvidgningen är efterfrågan från lokala företag. KristinaMedis vd Mia Vanhatalo ser ljust på framtiden för privat vård i regionen.

Kristina Medis VD Mia Vanhatalo
Bildtext Mia Vanhatalo.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

- Vår verksamhet är ju uppbyggd på tanken att vi ska vara nära patienten. Vi har varit verksamma i fem år och vi var ganska tidiga med tanken på att bolagisera vården och gjorde det tillsammans med kommunen, säger Vanhatalo.

Också på KristinaMedi ses vårdreformen som en möjlighet.

- Om patienten faktiskt får välja vårdinstans så ligger vi ganska bra till, för de flesta vill få vården nära sig och uppleva att den känns lokal, säger Vanhatalo.

Vårdjättarna räknar med fler kunder

De stora vårdproducenterna ser också fram emot att vårdreformen ska ge dem chans till nya samarbeten och fler kunder.

På Mehiläinen säger Kent Söderlund som är enhetsdirektör för Vasa och Seinäjoki att Österbotten är ett viktigt område för vårdbolaget.

- Det är ett mycket intressant område, och det bevisas ju av att vi hela tiden kan investera här. Bara i år och nästa år investerar Mehiläinen runt två miljoner euro i läkarcentralerna här, säger Söderlund.

Han nämner investeringar i magnetröntgenutrustningen i Vasa som exempel. Mehiläinen planerar också fler äldreboenden i Österbotten, en stor investering ska göras år 2018 men orten är fortfarande inte klar. Bolaget har redan ett äldreboende i Vasa och driver också barnskyddsenheter i Vasa, Bennäs och Seinäjoki.

Mehiläinen räknar med att vårdreformen kan gynna bolaget genom att fler tjänster upphandlas från den privata sidan, bruket av servicesedlar ökar och att den patient som själv får välja kanske gärna uppsöker läkare privat. Men enhetsdirektör Kent Söderlund säger att den privata sidan också påverkas av hur det går för Vasa centralsjukhus.

- Om sjukhusets verksamhet minskar och en del specialister försvinner från området kan det betyda att det blir svårare att få specialister som kan ta emot patienter privat. Å andra sidan kan det finnas specialister som helt hoppar över till den privata sidan, säger Söderlund.

"Ett starkt sjukhus är viktigt"

På Terveystalo konstaterar Niklas Björkman som är enhetschef i Vasa och Kristinestad också att sjukhusets framtid har stor betydelse för hur den privata vården förändras.

- Ett starkt sjukhus i regionen är viktigt, både ur företagets synvinkel och ur medborgarnas. Det att vi har ett starkt sjukhus här betyder att vi har tillgång till god vård och goda läkare, säger Björkman.

Terveystalo planerar inte just nu att utvidga verksamheten genom att starta nya enheter men däremot kan företaget växa i Österbotten genom att vara med och erbjuda tjänster åt kommuner, säger Björkman.

- Det finns en stor potential för privata aktörer att försäkra den vanliga medborgaren om att man får god vård inom rimlig tid, säger Niklas Björkman.

Pihlajalinna uppger också att Österbotten är ett intressant område där det finns tillväxtmöjligheter. I nuläget driver Pihlajalinna läkarstationen Dextra i Jakobstad men har ingen annan verksamhet i svenskösterbotten. Enligt Pihlajalinnas vd Aarne Aktan diskuterar man som bäst med kommuner och städer i Österbotten.

- Det finns olika tillväxtmöjligheter där, just nu tittar vi på Vasa som är intressant.

Också inom Pihlajalinna ser man vårdreformen som en möjlighet att erbjuda service till fler kunder, säger vd Aarne Aktan.

Attendo växer genom äldreboenden

I Vasa tar Attendos nya satsning i Österbotten form i Milka-kvarteret som bäst.

- Vi bygger ett nytt äldreboende i Vasa som får 60 platser, säger Tiina Talonen som är områdeschef för Attendos omsorgstjänster i Västra Finland.

Talonen säger att kommunerna i Österbotten har varit bra samarbetspartners. Attendo driver hälsovårdscentralerna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv och driver äldreboendet Villa Lehto i Karleby.

Byggandet av äldreboendet i Vasa inleddes i våras och följande skeden är planering av verksamheten och rekrytering av personal. Boendet ska vara klart i slutet av sommaren 2017.
En fortsatt utvidgning i Österbotten kan också bli aktuell för Attendos del.

- Vi utreder möjligheter och vårt försäljningsteam jobbar med att kartlägga kommuner och deras behov, säger Tiina Talonen.

Uppräkningen av vårdproducenter i den här artikeln är inte heltäckande. Det finns till exempel privatpraktiserande läkare, mindre vårdföretag och vårdhem som drivs av föreningar, stiftelser och organisationer. Städer och kommuner gör också avtal med vårdproducenter om köp av specifika vårdtjänster, som till exempel Vasa stad som köper läkartjänster av det privata vårdföretaget Doctagon till flera av sina serviceboenden.