Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeåchefer får bonus för tungt jobb

Från 2016
Benita Öberg, Markus Moisio, Niko Kannisto och Henri Seppänen tillsammans med sittande kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.
Bildtext Arkivbild. Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa (sittande) belönar fr.v. Benita Öberg, Markus Moisio och Niko Kannisto. Ekonomiplaneringschef Henri Seppänen t.h. är inte med bland de premierade, det är däremot bildningschef Jukka Pietinen (inte på bilden).
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Sektorcheferna i Sjundeå belönas med lönetillägg då deras jobb har varit extra tungt.

Kommundirektören har beslutat betala 1 000 euro i prestationsbelöning till tre sektorchefer. Den fjärde sektorchefen får en lite större summa.

Långa dagar

Motiveringen till bonusarna är att cheferna har tvingats arbeta under stor press då förvaltningen, bildningen och tekniska sektorn har lidit av personalbrist. Cheferna har själva fått lappa på och satsa extra för att få verksamheten att rulla.

– Kommunen jobbar dessutom med att balansera ekonomin och effektivera verksamheten, förklarar kommundirektören Juha-Pekka Isotupa i Sjundeå.

Cheferna lyder heller inte under arbetstidslagen så de har inte fått någon lön för övertidsarbete, motiverar kommundirektören Juha-Pekka Isotupa sitt beslut om tilläggen.

– Arbetsbördan har varit stor och dagarna har blivit långa.

Förvaltningsdirektören Niko Kannisto, bildningschefen Jukka Pietinen och tekniska chefen Markus Moisio är alla rätt nya på sina poster.

När det gäller vården i Sjundeå ger Isotupa sin grundtrygghetschef Benita Öberg en eloge. Hon leder sin avdelning väl. Grundtryggheten visar ett allt bättre resultat och avdelningen har ett gott arbetsklimat.

– En sådan utveckling bör belönas, säger Isotupa om prestationsbelöningen om 1 200 euro.

Resultaten kan inte mätas

Isotupa medger att kommunen inte har något instrument för att mäta resultaten och sedan belöna de anställda som gör väl ifrån sig.

– Men på sikt ska vi utveckla ett system för resultattillägg. Till dess använder vi prestationsbelöningar som engångstack för särskilt betydande arbetsinsatser.

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens tjänstemannabeslut om belöningarna i måndags (10.10).

Diskussion om artikeln