Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Löneskillnaderna mellan män och kvinnor lika stora som för 30 år sedan

Från 2016
Uppdaterad 14.10.2016 17:30.
Jämställdhet
Bildtext Kvinnor förtjänar mindre än män och läget har inte förbättrats på trettio år.
Bild: Johannes Jansson/norden.org

På trettio år har löneskillnaderna mellan män och kvinnor knappt jämnats ut alls. I en färsk doktorsavhandling pekas arbetsmarknadsorganisationerna ut som en del av problemet.

- Strukturen är så svår att förändra. Löneskillnaderna är lika stora som för över trettio år sedan, med några procentenheters noggrannhet, säger forskare Paula Koskinen-Sandberg.

1985 var kvinnornas genomsnittslön 79 procent av männens genomsnittslön. År 2014 utgjorde kvinnornas genomsnittslön 83 procent av vad männen tjänade i genomsnitt.

Kvinnornas löner i förhållande till männens löner hade alltså stigit med fyra procentenheter på nästan 30 år.

Nyckelfrågan i löneskillnaderna i Finland är enligt Koskinen-Sandbergs doktorsavhandling att det finländska arbetslivet är ovanligt starkt uppdelat i jobb som utförs av män och jobb som utförs av kvinnor. Samtidigt är lönen lägre inom de jobb och branscher som kvinnor finns i.

Hon disputerar med sin avhandling The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation, and Non-Decision Making vid Hanken i Helsingfors i morgon.

Att komma till konsensus om att man borde höja vissa yrkesgruppers löner mera, är politiskt en svår fråga.

― Paula Koskinen-Sandberg

På 1970-talet slopade man kvinnliga och manliga löneklasser. Kvinnornas löner höjdes, men där tog det slut. Sedan dess har vår lönestruktur inte blivit mer jämlik.

Arbetsmarknadsorganisationerna pekas ut

I sin färska doktorsavhandling lyfter Koskinen-Sandberg upp arbetsmarknadsorganisationernas starka inflytande som en del av problemet.

- Alla har sina egna intressen i åtanke och att komma till konsensus om att man borde höja vissa yrkesgruppers löner mera, är politiskt en svår fråga, säger Koskinen-Sandberg.

Någon lösning på problemet har hon ändå inte direkt.

- Vi borde börja med att bli medvetna om om att vårt system inte är jämställt.

Artikeln har uppdaterats med statistik om kvinnors och mäns genomsnittslöner mellan 1985 och 2014 samt med ett konstaterande om uppdelningen av arbetslivet i kvinnojobb och mansjobb.

Diskussion om artikeln