Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rätten: Outi McDonald förskingrade Hangö stads egendom - får inget straff

Från 2016
Uppdaterad 14.10.2016 17:16.
Tre personer (en man och två kvinnor) står och pratar, den mittersta med ansitket mot kamera, de två andra med ryggen till.
Bildtext Outi McDonald försvarade sig i tingsrätten.
Bild: Yle/Pia Santonen

Hangös tidigare ledande läkare Outi McDonald begick ett brott när hon deltog i insamlingen av gamla vårdförnödenheter på hälsostationen i Hangö, slår Västra Nylands tingsrätt fast.

McDonald konstateras skyldig till lindrig förskingring samt brott mot tjänsteplikt. Men hon ska inte få något straff för brotten. McDonald ska däremot ersätta Hangö stads rättegångskostnader på knappt 5 000 euro.

Det var McDonalds dåvarande arbetsgivare Hangö stad som ville att hon döms för förskingring.

Stadens motivering var att hon helt utan tillstånd organiserade insamlingen av föråldrade engångshandskar, bandage och övrigt vårdmaterial som i annat fall skulle ha slängts i soporna. Staden ansåg att det fanns instruktioner som krävde att McDonald borde ha anhållit om lov för insamlingen.

Tingsrätten anser att McDonald i januari 2015 stal förnödenheter som tillhörde Hangö stad. Sakerna var antingen föråldrade eller så hade de tagits ur bruk. Förskingringen är enligt rätten ringa eftersom värdet på sakerna var litet.

Följde inte arbetsgivarens regler

Rätten anser också att McDonalds bröt mot sin tjänsteplikt när hon inte följde sin arbetsgivares Hangö stads bestämmelser som gäller arbetsledning och övervakning. I stället ordnade och tillät McDonald en sed där man lade åt sidan förnödenheter. Hon tog också emot en stor mängd sådana förnödenheter i sitt hem.

Förskingringsrättegången hölls för en dryg vecka sedan. Åklagaren yrkade på strängt bötesstraff för förskingring och brott mot tjänsteplikt. McDonald bestred alla åtal.

Outi McDonald var inte längre ledande läkare utan vanlig hälsovårdsläkare i Hangö vid tidpunkten som rättegången handlade om. Hon var sjukskriven och på en resa i Kenya. Där hade hon med sig sju gröna Liberoväskor som hon donerade till välgörenhet. Åklagaren ansåg inte att något brott skedde med väskorna.

Förnödenheterna är en del av McDonald-härvan

Hangö stad vidtog i början av 2015 flera åtgärder mot McDonald. Hon degraderades först från ledande läkare till vanlig läkare vid hälsostationen. Sedan sades hon upp. Insamlingen av vårdmaterial polisanmäldes.

McDonald har också överklagat stadens beslut att säga upp henne, men den frågan har ännu inte avgjorts i förvaltningsdomstolen.

McDonald uppgav efter rättegången till Yle Västnyland att hon överklagar domen ifall rätten finner henne skyldig.

Varför förskingring?

Tingsrätten anser att vårdförnödenheterna räknas som lös egendom. Det trots att de skulle ha slängts om de inte hade samlats in för välgörenhet i Afrika.

McDonald ansåg att det inte var frågan om lös egendom eftersom de inte finns med i inventarielistorna och inte avskrivs.

Men rätten anser att det inte spelar någon roll i sammanhanget att förnödenheterna inte avskrivs i bokföringen när de föråldras och tas ur bruk.

Man kan trots allt förstå att det handlar om egendom som tillhör Hangö stad.

Förskingring förutsätter att en man medvetet tar något som tillhör en annan. Rätten anser att McDonald var tillräckligt medveten om att insamlingen av förnödenheter skulle ha krävt tillstånd av grundtrygghetsdirektören Elisabeth Kajander.

Också det att McDonald lät hämta förnödenheter hem till sig visar att hon förskingrade Hangö stads egendom.

Varför brott mot tjänsteplikt?

En tjänsteinnehavare ska följa arbetsgivarens bestämmelser om arbetsledning och övervakning.

Kajander hade gett McDonald en order om att insamling av förnödenheter kräver ett tillstånd.

En sjukskötare på hvc berättade i rätten att McDonald instruerade henne att föra insamlade förnödenheter till McDonalds hem.
McDonald har enligt rätten då tydligt brutit mot arbetsledningen.
Hon har som ledande läkare arrangerat och som hälsovårdsläkare tillåtit en praxis där man samlar gamla vårdförnödenheter för att senare donera dem till välgörande ändamål.

Brottet mot tjänsteplikt gäller för tiden 1.11.2013 - 31.1. 2015.

Förskingringen gällde endast januari 2015.

Varför inget straff?

Lindrig förskingring kan ge böter och brott mot tjänsteplikt böter eller högst ett år fängelse.

McDonald döms inte till något straff eftersom hon följde en lång tradition vid Hangö hälsostation.

Brotten kan förlåtas då hon heller inte själv har dragit någon nytta av dem. Staden har inte lidit någon ekonomisk skada.

Enligt brottslagen kan domstolen låta bli att döma ut ett straff till exempel om skadan brottet orsakar kan anses ringa.

En liten grön axelväska.

Gröna blöjväskor och fem andra minnen från rättegången mot Outi McDonald

Hangös tidigare ledande läkare bestrider alla åtal.