Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Skolfoto – osynlig penninginsamling

Från 2016
Uppdaterad 22.06.2021 12:22.

I över en tredjedel av skolorna i Svenskfinland kostar skolfotot mer än det borde. I de här skolorna har skolan eller föräldraföreningen kommit överens om en provision på upp till tio euro för varje fotograferad elev. Pengarna använder skolorna till stipendier, utflykter och andra så kallade guldkanter.

Varje år fotograferas så gott som varje dagisbarn, skolelev och studerande inom andra stadiet av en fotograf i sitt daghem eller sin skola. Bara i Svenskfinland rör det sig om tiotusentals barn.

Det här är en kär tradition som få är beredda att ge upp. Skolfotot är ett minne för livet.

Trots att skolfoto berör alla barn i skolan och fotas på premisser som skolan gjort upp med firman som fotograferar är det en bransch som är svår att få insyn i. Två stora fotograferingsfirmor dominerar marknaden och hänvisar till affärshemlighet när man ställer svåra frågor. De två stora gör god vinst medan övriga företag har svårt att klara sig. Ändå väljer majoriteten av skolorna en fotograf från något av de här företagen: Seppäläs skolfoto och Kuvaverkko.

För att få veta hur det hänger ihop har vi bett publiken om skolfotopriser, vi har bett rektorerna svara på en enkät och att skicka in de kontrakt de har gjort upp med skolfotografen.

Minst en tredjedel får provision

Av de 124 rektorer som svarade på vår enkät uppgav 42, alltså ungefär en tredjedel att de har gjort upp kontrakt där en provision ingår. Provisionen betalades i huvudsak till skolan eller föräldraföreningen och används till allt från stipendier till bussresor.

Elevstipendier, t.ex "mat" till skolidrottsturneringar på annan ort.

Pengarna används till aktiviteter med eleverna såsom utfärder, teaterbesök, inhyrande av kulturevenemang eller anskaffningar av inventarier eller material.

I Vissa fall är det elevkåren som får provisionen.

Till studerandekårens verksamhet.

Enligt de kontrakt vi fått in varierar provisionen mellan 2,50 och 10 euro per elev. I kontrakten kallas provisionen arrangemangskostnader. Det här beror på att Utbildningsstyrelsen har avrått skolorna från att ta emot pengar förutom om det handlar om kostnader som uppstår i samband med skolfotograferingen.

I strid med direktiven

I de direktiv som Utbildningsstyrelsen utformade 2011 står det klart att man inte ska ta emot pengar eller andra förmåner, förutom nämnda arrangemangskostnader. På många håll har man med fotofirmornas hjälp gjort fria tolkningar på vad arrangemangskostnader innebär.

- Vi anser att man bara ska betala för fotografierna och inte något annat, säger Gun Oker-Blom, direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsen.

Föräldrarna betalar alltid för lärarkårens foton

I alla kontrakt ingår en hel del gratisprodukter. Dit hör lärarnas fotografier, gruppbilder och bilder av eleverna till skolans arkiv och inramade foton av lärarkåren. I vissa fall får lärarna också gratis visitkort.

När man gör upp kontrakt där betalaren är någon annan än skolan är det enligt Utbildningsstyrelsen viktigt att betalaren, alltså föräldrarna hörs. I regel innebär detta att man informerar direktionen eller hör föräldraföreningen.

Vanliga föräldrar får alltså nästan aldrig veta vad fotopriset beror på och att man kanske bidragit till skolans utflyktskassa genom att köpa skolfotografier. Också här önskar Utbildningsstyrelsen att skolorna skulle bli bättre på att informera.

- Det är otroligt viktigt med öppenhet i de här frågorna, föräldrarna ska veta vad de betalar för, säger Gun Oker-Blom på Utbildningsstyrelsen.

I en stor del av skolorna har man överlåtit ansvaret för skolfotografering till föräldraföreningen och då är det på föräldraföreningens ansvar att informera.

67 av 124 har valt bort provisionen 18 uppger att skolan får pengarna 18 uppger att föräldraföreningen tar hand om provisionen 6 uppger att elevrådet får pengarna

Över tio euro skillnad i pris på ett klassfoto

Klassfotot kan kosta allt från 2,60 till 15 euro.

Vi har fått in prisuppgifter både från er i publiken och från skolorna och det råder stora skillnader. Samma bild taget av samma företag kan kosta mellan 2,70 och 6,90 euro (Seppälä) eller 3,90 och 7,15 euro (Kuvaverkko). Är fotografen någon av de stora och kostar mer än fem euro får er skola eller föräldraförening med största sannolikhet någon form av provision.

Bland de fotokontrakt vi har fått in förekommer provision bara när det gäller Seppäläs skolfoto, Kuvaverkko och Frendikuva.

Kostar klassfotot under fem euro får skolan inte provision. Prisvariationerna under fem euro är ett resultat av förhandling och inte av provisionens storlek. Priser från 5 euro och uppåt betyder i regel att skolan tar ut en provision.

De mindre fotoföretagen kan inte erbjuda lika billiga bilder och har i regel inte heller något provisionssystem. Klassfotot taget av ett mindre företag kostar mellan 2,59 och 15 euro.

Sjundeå är billigast

I Sjundeå har kommunen skött konkurrensutsättningen för kommunens alla skolor och daghem. Det är helt klart ett kostnadseffektivt sätt. Sjundeås skol- och daghemsfoton är granskningens billigaste. I Sjundeå betalar alla vårdnadshavare samma summa för gruppbilden: 2,59 euro.

Få rektorer vill öppna upp

Vi bad också publiken att skicka in sina fotopriser och bad alla 248 rektorer inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna att skicka in sina fotokontrakt. Vi fick in under femtio kontrakt. Rektorernas ovilja att dela med sig av information om kontrakt som de sluter för föräldrarnas räkning rimmar illa med Utbildningsstyrelsens direktiv om vikten av öppenhet när det gäller skolfotografering.

Medeltalet på fotopriserna i kontrakten var klart lägre än de vi fick in från er i publiken. Medeltalet på svaren vi fått från skolorna är 5,26 euro för en klassbild. Motsvarande medeltal bland priserna vi fick från publiken är 6,35 euro för en klassbild.

Båda prisuppgifterna tillsammans ger ändå en ganska tydlig bild av hur det fungerar.

Grafik.

Bollarna i diagrammet visar hur priset för gruppbilder fördelar sig inom olika fotoföretag. En större boll innebär att flera skolor har samma pris.

Erbjuder ingen provision

Fotografen Kjell Svenskberg som äger firman Fotofabriken i Ekenäs erbjuder ingen provision till skolor eller föräldraföreningar.

Han har inte stött på någon förväntan från skolor eller dagis att de skulle vilja ha en provision på skolfoton.

Vi frågar hur han skulle reagera om någon vill ha provision.

Svenska Yles granskning av skolfoto

  • Vi frågade alla Svenskfinlands 248 rektorer inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna några nyckelfrågor angående skolfotograferingen.

  • Vi ville veta vem som arrangerar, om de får pengar eller andra förmåner och vad de i så fall gör med pengarna. Lite fler än 124 svarade på enkäten.

  • Vi bad också om att få de kontrakt som de slutit med fotoföretagen. Vi fick in 40 kontrakt trots att vi betonade att kontrakten är offentlig information som de enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet är skyldiga att ge ut dem.

  • Förutom skolornas svar har vi också bett publiken att skicka in sina skolfotopriser. Av er har vi fått in prisuppgifter från 22 olika skolor i Svenskfinland.

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Skolfotopriser

Diskussion om artikeln