Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Stenhuset rivs och Kyrkfjärdens skola i Ingå förstoras

Från 2016
Stenhuset intill Kyrkfjärdens skola.
Bildtext Stenhuset intill Kyrkfjärdens skola kanske rivs och skolan kan få en tillbyggnad om politikerna beviljar pengar.
Bild: Yle/Marica Hildén

Hela Kyrkfjärdens skola är i behov av renovering, säger Ingås kommundirektör Jarl Boström. Det så kallade stenhuset intill skolan kommer antagligen att rivas och Kyrkfjärden kan få en tillbyggnad med elevvård, förskola och flera klassrum. Riv allt och bygg nytt, säger rektor Rigmor Andersson.

För cirka fem år sedan fanns det planer på att börja se över vad som behövde renoveras och byggas till vid Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby.

De planerna sattes åt sidan då det fanns andra byggnader i kommunen som måste saneras.

Rektor Rigmor Andersson i Kyrkfjärdens skola.
Bildtext Rektor Rigmor Andersson.
Bild: Yle/Marica Hildén

Rektor Rigmor Andersson säger att det nu är dags att se över Kyrkfjärdens skola.

- Jag anser att helheten är det viktigaste då man planerar en renovering och en tillbyggnad. Och om man är litet provocerande så river man allt och bygger nytt.

Samklang i nybyggd skola

Rigmor Andersson visionerar då om en skola som skulle vara i samklang med den nya läroplanen som poängterar läromiljöerna.

- Vi skulle kunna ha en större aula där vi kunde samlas, man skulle kunna se möjligheterna i lokalerna där man kan göra olika saker.

Skolkorridor i Kyrkfjärdens skola, nya delen.
Bildtext Kyrkfjärdens skola består av en hel del korridorer i stället för större rum där man kunde samla eleverna.
Bild: Yle/Marica Hildén

Andersson är medvetet provokativ när hon säger att skolan kunde rivas och byggas om på nytt. Hon tror inte att det händer, men det behövs en renovering.

- Jag är ingen expert på renoveringar, så därför är det viktigt att en expert ser helheten och säger vad som behöver göras. Matsalen kunde kanske användas till något annat, lärarrummet kunde bli klassrum och personalen flyttas någon annanstans. Vi måste bolla idéerna frimodigt tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare.

Kolla byxorna innan renoveringen

Det är mycket som måste utredas innan renoveringen och arbetet med en tillbyggnad vid Kyrkfjärdens skola kan sätta i gång, säger kommundirektör Jarl Boström då han ser på den preliminära investeringsplanen för åren 2017-2019.

- Vi måste göra en mångfasetterad utredning nu och försöka tänka tillräckligt långt framåt. Vi kan inte bara lappa byxorna, utan vi måste också fundera på vilka byxor vi ska ha så att vi klarar oss med dem.

Renoveringen av Kyrkfjärdens skola

På måndag (17.10) möts kommunstyrelsen för att diskutera kommunens preliminära investeringsplan. Förslaget är att reservera 300 000 euro för Kyrkfjärdens skola 2017 och 500 000 euro 2018.

Tillbyggnaden behövs

Jarl Boström säger att hela skolan måste ses över inför en renovering.

- I synnerhet den gamla delen från 1950-talet hamnar under luppen.

Finns det en möjlighet att den delen måste rivas?

- Ja, den måste granskas, svarar Boström.

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Den gamla delen av skolan måste noggrannt undersökas, säger Ingås kommundirektör.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det är också aktuellt med ett tillbygge vid Kyrkfjärdens skola.

Elevprognosen i Kyrkfjärdens skola

Rigmor Andersson anser att det behövs en tillbyggnad.

- Vi lever på bristningsgränsen nu och utnyttjar alla lokaler vi har. Jag är inte främmande för tillfälliga lösningar om de är bra och ändamålsenliga.

Stenhuset kan rivas

Intill skolan finns det så kallade stenhuset där bland annat elevvården har sin verksamhet. Boström säger att stenhuset inte uppfyller dagens krav.

- Vi utredde redan för sex år sedan om stenhuset kunde renoveras, men det mest ändamålsenliga är att riva det och bygga nytt. En reparation skulle kosta mera än ett bygga nytt.

Rigmor Andersson understöder att stenhuset rivs och att man bygger nytt i stället.

- Då får vi en byggnad som vi kan använda på ett ändamålsenligt sätt.

Stenhuset intill Kyrkfjärdens skola.
Bildtext Elevvården finns nu i stenhuset.
Bild: Yle/Marica Hildén

Jarl Boström säger att elevvården och förskolan kunde vara i tillbyggnaden där det också skulle finnas flera klassrum.

I dag finns förskolan i den så kallade gamla läkargården intill skolan. Förskolan har nu nästan 30 elever, så det kommer en stor årskull till Kyrkfjärdens skola hösten 2017.

- Vi måste fundera på en lösning med baracker, säger Boström.

Var ska centralköket vara?

I samband med renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkfjärdens skola måste politikerna i Ingå också fundera på hur framtiden ska se ut för centralköket som nu finns i Ingahemmet.

Migrationsverket hyr plats i Ingahemmet för ensamkommade flyktingbarn, men kontraktet sägs upp 1 april nästa år. Då står Ingå kommun där med mellan 1 000 och 2 000 kvadratmeter tomma lokaler.

Ingahemmet i Ingå.
Bildtext Ingå kommuns centralkök finns i Ingahemmet.
Bild: Yle/Jonas Sundström

Vi måste tänka 10-20 år framåt i tiden, säger Boström.

- Är Ingahemmet en bra plats för centralköket? Ska det istället finnas vid Kyrkfjärdens skola eller på någon annan plats? Centralköket är ingen ny fråga, men vi måste fundera på detta samtidigt som vi planerar skolan.

Skolutredning styr planerna

Politikerna i Ingå funderar också på det framtida skolnätet där både nya skolor och indragna skolor finns med bland alternativen. Det är skolutredningen som drar upp riktlinjerna för skolorna, säger Boström.

Hur långt vågar kommunen planera Kyrkfjärdens skola innan skolutredningen är klar?

- Vi föreslår att 300 000 euro används till planering 2017, men innan man använder mera pengar måste riktlinjerna vara klara.

Skolkorridor i Kyrkfjärdens skola, gamla delen.
Bildtext Det gäller att hålla i pengarna innan man börjar renovera Kyrkfjärdens skola.
Bild: Yle/Marica Hildén

Boström säger att den enklaste lösningen är att placera baracker på skolgården, men det är ingen hållbar lösning.

- Det andra alternativet är i samma storleksklass som Merituulen koulu med renovering och tillbyggnad. Jag gissar att det kostar mellan två och tre miljoner euro.

Andersson: Viljan finns

Rigmor Andersson hoppas och tror att renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkfjärdens skola förverkligas.

- Jag upplever att viljan finns. Jag vill också påminna om att alla skolor är till för alla Ingåbor. Våra skolor utnyttjas ju på kvällarna då MBI-verksamheten lockar folk till skolorna.

Diskussion om artikeln