Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stort miljöavtal i mål – HFC-gaser begränsas

Från 2016
Uppdaterad 15.10.2016 11:48.
Gamla, olika färgers kylskåp på rad. I bakgrunden palmer.
Bildtext HFC används bland annat i kylskåp.
Bild: EPA/ALEJANDRO ERNESTO

150 länder har kommit överens om begränsningar i användandet av HFC-gaser, eller fluorerade kolväten.

Det världsomspännande avtalet godkändes på lördagsmorgonen i Rwandas huvudstad Kigali.

HFC-gaser är väldigt kraftiga växthusgaser, upp till 1000 gånger kraftigare än koldioxid. Gaserna blir kvar i atmosfären i hundratals år.

HFC används i bland annat kylskåp och industriella kylanläggningar, i värmepumpar och som drivgas i astmaspray. HFC ersatte CFC, klorfluorkarbonater, som förbjöds år 2002.

Miljöministeriets överinspektör Kati Suomalainen är på plats i Kigali. Hon menar att avtalet spelar en stor roll då det gäller att stoppa den globala uppvärmningen.

– Det är ganska avgörande. Vi försöker undvika en uppvärmning av klimatet på 1,5 – 2 grader, och HFC-föreningarna skulle ha bidragit med en uppvärmning på 0,5 grader fram till år 2050, säger Suomalainen.

10 procents minskning fram till 2019

Begränsningarna är olika för industri- och utvecklingsländer. Industriländerna ska minska HFC-utsläppen med 10 procent fram till 2019, och gradvis med 15 procent fram till 2036. Utvecklingsländerna ska stoppa ökningen av användandet fram till 2024 eller 2028, varefter användningen så småningom ska trappas ner.

Avtalet påverkar egentligen inte Finland. EU har redan en förordning som gäller föreningarna, de har ännu inte förbjudits helt men kommer gradvis att försvinna. I Europa används olika dyrare ersättare som trycksystem med de naturliga kylämnena metan och kväve. Det är i utvecklingsländer och i varma länder som avtalet kommer att spela en betydande roll.

– I heta länder som till exempel i Kuwait och Bahrain finns ett stort behov av de här kraftigt kylande HFC-föreningarna och där skulle användningen ha ökat massor om vi inte genom det här avtalet hade sagt stopp, säger Suomalainen.

Avtalet är en del av det så kallade Montrealprotokollet som undertecknades av världens samtliga länder år 1987. Protokollet, som anses vara ett av de mest framgångsrika miljöavtalen, har bidragit till att minska användningen av ozonskadande ämnen med 98 procent.

De tilläggskostnader som begränsningen av HFC medför för utvecklingsländerna ska kompenseras med pengar ut Montrealprotokollets ozonfond.

Diskussion om artikeln