Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Skolfoton i Hoplax - samma foto, samma skola, olika pris

Från 2016
Uppdaterad 17.10.2016 09:23.
Utrustning för skolfotografering i Strömborgska skolan i Borgå.
Bild: Yle/Katarina Lind

Svenska Yles utredning om vad skolfotona kostar visar att priset till och med kan variera inom en och samma skola. Så är det bland annat i Hoplax.

I Hoplax högstadieskola kostar ett gruppfotografi 4,63€ medan priset i Haga-enheten är 6,63€, och ett grundpaket kostar 34€ respektive 39,37€. Enheterna hör alltså till samma skola, och företaget som används är det samma. De olika enheterna har gjort upp kontrakt, som har olika villkor.

Pamela Granskog har ett barn i lågstadieskolan i Haga, och hon blir förvånad när hon får höra om de olika priserna.

- Som förälder tycker jag att det i en och samma skola nog ska vara samma pris. Det ska vara jämlikt.

Granskog tycker inte att det handlar om en obetydlig sak, trots att skillnaden bara kan röra sig om några euro.

- I det samhälle vi lever i idag med arbetslöshet som breder ut sig och så vidare kan de några euron det gäller vara en avgörande summa för många.

Olika avtal

Mia Förars-Pöytäniemi är rektor för Hoplaxskolan. Hon upplever inte att skillnaderna i pris för de olika enheterna inom skolan är en stor sak.

- Skillnaderna är kanske ändå så små att det inte är på den grunden vi väljer firma. Föräldrarna är ändå bereda att betala.

Vad variationen beror på kan hon inte svara på, men berättar att man för något år sedan gick igenom kontrakten.

- Vi tänkte att vi borde ha ett och samma system eftersom vi är en och samma skola, men sen visade det sig att en av skolorna hade ett längre avtal, ett annat har ett samarbete med dagiset intill och så vidare, så då beslöt vi att inte ändra på något just då.

Provision på 2,50-10 euro per elev

I Svenska Yles utredning har kommit fram att priserna ofta hänger ihop med hur stor kommission skolan får av fotoföretaget. Ju högre kommission skolan tar emot, desto mera betalar i regel föräldrarna.

Enligt Utbildningsstyrelsens direktiv från 2011 ska skolor inte ta emot annat än ersättning för faktiska kostnader i samband med fotograferingen.

Enligt de kontrakt Svenska Yle fått in varierar provisionen mellan 2,50 och 10 euro per elev. I kontrakten kallas provisionen arrangemangskostnader. Det här beror på att Utbildningsstyrelsen har avrått skolorna från att ta emot pengar förutom om det handlar om kostnader som uppstår i samband med skolfotograferingen.

Vi har tagit emot kommissioner och har använt pengarna för elevernas trivsel. Det kan handla om en utfärd eller något som vi skaffar till skolan.

Rektor Mia Förars-Pöytäniemi

Mia Förars-Pöytäniemi säger sig inte på rak arm känna till hur stora summor Hoplaxskolan tar emot.

- Vi har tagit emot kommissioner och har använt pengarna för elevernas trivsel. Det kan handla om en utfärd eller något som vi skaffar till skolan.

Förars-Pöytäniemi säger sig inte vara bekant med Utbildningsstyrelsens direktiv från 2011.

- Jag har inte på sistone läst anvisningarna från Utbildningsstyrelsen, men om det är så att vi inte ska ta emot något måste jag ju läsa på bättre och arbeta mot att det blir så.

Borde inte rektorn ha koll på sådana här saker?

- Jo. Jag borde ha koll. Jag delegerar ju en hel del saker och det har jag gjort gällande det här, men visst borde jag vara mera insatt i hur vi har det.

Skolfotopriser

Diskussion om artikeln