Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kolla hur priserna på bilförsäkring kan se ut där du bor - skillnader på flera hundra euro

Från 2016
Uppdaterad 22.06.2021 12:16.
Bil som varit med om en olycka
Bildtext Bilförsäkringarnas premier kan variera mycket, bland annat beroende på var du bor och hur gammal du är.
Bild: Yle, Martin Lehmann/Alamy

Vad kostar det att försäkra din bil? Försäkringsbolagen använder detaljerade algoritmer för att kunna ge dig en offert utan dröjsmål. Vi har analyserat två försäkringsbolags räknare och hittat skillnader på flera hundra euro i deras prissättning.

Praktiskt taget alla försäkringsbolag som erbjuder trafik- och kaskoförsäkringar i Finland har webbräknare som omedelbart ger dig ett pris då du har matat in uppgifter om dig själv, din bil och hurdant försäkringsskydd du vill ha.

Försäkringsbolagen använder uppgifterna för att beräkna vad försäkringarna kostar. Det handlar i grund och botten om en riskbedömning: hur sannolikt är det att ditt fordon är med om en trafikolycka och hur dyrt blir det i så fall?

Så funkar det i praktiken

Vi analyserar två försäkringsbolags prissättning för att se hur faktorerna inverkar på premierna.

Exemplen gäller en 38-årig försäkringstagare som tecknar försäkring för en av de mest sålda bilarna i Finland, en ny Skoda Octavia Combi med 1,4-liters motor.

Data för analysen har vi samlat in automatiskt med hjälp av Lokaltapiolas och Folksams räknare för trafik- och bilförsäkringar.

Läs mer om hur vi gjorde granskningen

Var du bor har stor betydelse för premien

För de försäkringar vi har tittat på är priset mellan +25 och +50 procent högre i det dyraste området jämfört med det billigaste området. Försäkringsexpert Hanna Salo på Försäkrings- och finansrådgivningen Fine är inte överraskad.

- Huvudregeln är att trafik- och bilförsäkringar är dyrare i de stora städerna. Det är mera trafik i de stora städerna, det sker fler trafikolyckor där och i synnerhet i huvudstadsregionen är det också dyrare att reparera bilar än på landsbygden, konstaterar Hanna Salo.

försäkringsexpert Hanna Salo, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
Bildtext Vi har bett försäkringsexpert Hanna Salo på Försäkrings- och finansrådgivningen Fine kommentera analysen.
Bild: Yle/Linus Lång

Karrikerat kan man säga att du betalar för din grannes trafikolyckor. Det kan kännas orättvist men försäkringspremien bygger alltså delvis på skadeutvecklingen i ditt närområde.

Så här ser prisskillnaderna ut

I startläget visar kartan prisskillnaderna mellan Lokaltapiola och Folksam. Röd färg betyder att Lokaltapiola är billigare med vår exempelbil och blå färg att Folksam har de billigare priserna. Genom att klicka på områdena kan du se mera detaljerad prisinformation.

Uppdatering 4.2.2020: På grund av ändringar i Googles karttjänst har artikelns karta slutat fungera och därför tagits bort.

Försäkringarna kan vara hundratals euro billigare i kranskommunerna jämfört med stadskärnan. Ett sådant exempel i Folksams prissättning är Sjundeå och Ingå, där försäkringarna är över 300 billigare än i Helsingfors.

Lokaltapiolas räknare bygger på postnummerområde medan din hemkommun räcker för Folksams räknare. Det kan finnas betydande prisskillnader mellan två grannkommuner eller till och med postnummerområden bredvid varandra.

I Lokaltapiolas fall hör stora områden i Lappland till en dyrare priskategori än motsvarande orter på andra håll i landet. Det märks i synnerhet på Kaskopriserna. Folksams priser följer inte motsvarande fördelning.

Läs mer om vår exempelsökning

Trenden är sannolikt att prissättningen blir allt noggrannare i takt med den tekniska utvecklingen som gör mer data tillgänglig, till exempel via satellitdata.

- Försäkringsbolagen har till exempel haft pilotprojekt som beaktar var fordonet används. Det kan ju vara ett annat område än det där försäkringstagaren bor, säger Hanna Salo

Hon berättar också att det redan nu förekommer prissättning där antalet körda kilometer per år inverkar på premiens storlek.

Unga och äldre försäkringstagare betalar mer

Det kan bli verkligt dyrt att försäkra bilen för en som nyss har blivit myndig. Den här ålderseffekten är särskilt stor i Lokaltapiolas modell, där 18-åringar betalar upp till dubbelt mer för sina försäkringar.

Grafik.

Äldre försäkringstagare betalar också förhöjda premier.

Också Folksam beaktar försäkringstagarens ålder, men bara för trafikförsäkringens del. Folksams kasko har däremot ett och samma pris oberoende av hur gammal du är.

- Det är överraskande. Ålder brukar vara en av de viktigaste prissättningsgrunderna, men Folksam har tydligen valt en annan väg, säger Hanna Salo.

Med undantag för Folksams Kasko följer bolagens ålderskurvor ett liknande mönster där de lägsta punkterna är kring 25-40 år och 55-65 år.

Medelålders personer betalar upp till 10 procent högre premier. Hanna Salo har en förklaring:

- Det kan bero på att de har barn som är i 18-20-årsåldern och då uppstår det skador vilket syns i 45-55-åringarnas avgifter. Den följande generationen som använder mammas och pappas bilar är mera riskbenägen.

En rättviseaspekt på den här prissättningen är att barnlösa personer i medelåldern betalar högre premier på grund av skador som orsakas av andras barn.

Vissa försäkringsbolag ber försäkringstagarna uppge om bilen används av unga personer för att kunna beakta den förhöjda skaderisken skilt för sig.

Risk för fusk

Den branta ålderskurvan kan också locka till att teckna försäkringen i föräldrarnas namn även om bilen används av barnen.

Hanna Salo säger att det räknas som sedvanligt och tillåtet för barn och övriga familjemedlemmar att låna bilar inom hushållet.

För barn som har flyttat hemifrån är regeln att försäkringen bör tecknas av den som använder bilen. Tolkningen kan ge upphov till tvister mellan försäkringsbolagen och deras kunder.

bil i stadstrafik
Bild: Yle/Linus Lång

Bilens ålder och övriga egenskaper

Bilens ålder har också betydelse för försäkringens pris. I det exempelfall vi har räknat med är effekten mindre än vad gäller försäkringstagarens ålder och hemort.

Grafik.

Lokaltapiolas kasko visar den största variationen enligt bilens ålder. En omfattande bilförsäkring för en ny bil är omkring en tredjedel dyrare än för en bil från 2000-talets början.

- Det brukar vara dyrare att reparera nya bilar, förklarar Hanna Salo.

Folksams trafikförsäkring kostar däremot lika mycket oberoende av bilens ålder. Också på den här punkten har de två bolagen alltså olika modeller för sin prissättning.

Vi har inte i detalj granskat skillnader i priserna på försäkringar för olika bilmodeller och -märken eller hur bilens tekniska egenskaper beaktas.

Grafik.

En fingervisning om sambanden ges dock av grafen som visar hur Folksams priser varierar enligt cylindervolym.

- Så här är det vanligtvis, att försäkringspriset och cylindervolym följer varandra i det närmaste linjärt. Det torde också hänga ihop med skaderisken och de förväntade reparationskostnaderna, säger Hanna Salo.

Försäkringsbolagen kommenterar

Konkurrensutsättning kan spara hundralappar

Jämförelsen visar att försäkringsbolagen prissätter sina produkter på olika grunder.

- Försäkringsbolagen beaktar olika faktorer i sin prissättning och det varierar också hur faktorerna beaktas. Samma faktor kan ha större inverkan i ett försäkringsbolag än i ett annat, konstaterar försäkringsexpert Hanna Salo.

Var du bor eller hur gammal du är kan avgöra vilket försäkringsbolag som erbjuder den förmånligaste premien på det försäkringsskydd du vill ha. Vilket bolag som är billigast kan också ändra om du flyttar eller om du byter bil.

Överlag kan man spara pengar på att konkurrensutsätta försäkringar med jämna mellanrum. Det gäller såväl fordonsförsäkringar som andra försäkringar.

- Vi brukar ge rådet att konkurrensutsätta försäkringar med några års mellanrum, säger Hanna Salo.

Tillägg 24.10 kl 14: Folksams försäkringschef Peter Korhonens kommentar till undersökningen finns nu i faktarutan "Försäkringsbolagen kommenterar".

Diskussion om artikeln