Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler blir egenföretagare - men många har små inkomster

Från 2016
Uppdaterad 01.11.2016 09:54.
Porträtt på företagaren Susanne Kousa
Bildtext Susanne Kousa startade inredningsföretaget Plats för tre år sedan.
Bild: Yle/Mikko Koski

Allt fler blir egenföretagare, bland annat för att det helt enkelt inte finns andra jobb att få. Men många av egenföretagarna har svårt att få företaget att bli lönsamt och nästan en tredjedel har en netto årsinkomst på under 13 200 euro.

För tre år sedan förverkligade Susanne Kousa sin dröm och startade ett företag inom inrednings- och ordningskonsultbranschen. Innan dess hade hon varit anställd och haft en trygg månadslön.

- Jag hade nog räknat med att jag inte har kunder på kö första dagen. Men trots att man också har inkomster så är utgifterna stora. Det är arbetspensionsförsäkringar, alla räkningar och momsen som ska betalas. Det är nog ganska tufft.

Många egenföretagare kan inte hålla semester och jobbar då de är sjuka.

― Anna Pärnänen, forskare.

Kousa hade på förhand sparat pengar och fick också TE-centralens startpeng det första året hon var företagare.

- Det hjälpte väldigt mycket. Men man får nog spara in på vissa saker, som till exempel resor och shoppande. Ändå är jag väldigt nöjd med att vara företagare.

Dålig förhandlingsposition ger låga inkomster

Egenföretagarna har helt klart den lägsta inkomstnivån, om man jämför med löntagare, arbetsgivar- och jordbruksföretagare. Ifjol fanns det 157 000 egenföretagare i Finland, och 29 procent av dem hade en netto årsinkomst på under 13 200 euro, visar Anna Pärnänens forskning vid Statistikcentralen.

Specialforskare Anna Pärnänen vid Statistikcentralen.
Bildtext Anna Pärnänen, specialforskare vid Statistikcentralen.
Bild: Yle

En orsak till de låga inkomsterna är företagarnas dåliga förhandlingsposition.

- Konkurrensen är hård och 40 procent av svarandena säger att de måste sälja sitt jobb till underpris, för att överhuvudtaget få jobbet sålt. 20 procent uppgav också att det är kunden som ensidigt bestämmer priset. Det visar på den dåliga förhandlingspositionen, säger Pärnänen.

De egenföretagare som ofta har svårt att få ekonomin att gå runt jobbar till exempel inom kulturbranschen: musiker, journalister, översättare och konstnärer.

Den andra ytterligheten, där egenföretagarna klarar sig bra ekonomiskt, är till exempel experter inom it-branschen: mjukvarudesigners, olika konsulter och kommunikationsexperter. Också traditionella yrkesgrupper som läkare och psykologer har goda inkomster.

Var femte “tvingas” bli egenföretagare

De senaste femton åren har andelen egenföretagare i Finland ökat med 31 procent, från 120 000 till 157 000. Ofta är det summan av flera olika saker som får folk att välja att bli egenföretagare.

Var femte blir ändå egenföretagare för att de inte ser några andra utvägar - det finns helt enkelt inte andra möjligheter att få jobb.

- De har inte lyckats få ett lönejobb eller så har deras arbetsgivare meddelat att de oursourcar uppgifterna till en företagare, säger Pärnänen.

Egenföretagarna nätverkar med varandra

Samtidigt som andelen egenföretagare har ökat, så stampar andelen arbetsgivarföretag på stället. I dag finns det ungefär 85 000 arbetsgivarföretag och det är lika många som för femton år sedan.

En orsak är att det har blivit vanligare bland egenföretagarna att nätverka och köpa tjänster av varandra.

- Då egenföretagaren har för mycket jobb drar hen sig för att anställa någon till företaget. Istället ger de jobbet till en annan egenföretagare, som blir underleverantör. På det här sättet ökar inte arbetsgivarföretagen.

Nu får jag göra exakt det jag tycker om och brinner för. Jag har en helt annan frihet.

― Susanne Kousa

Det är bland annat de stora kostnaderna och rädslan för att behöva ta ansvar för en annans inkomster som gör att företagarna inte vill anställa. Ibland handlar det också om att företagaren vill att den hen samarbetar med ska vara i samma båt, det vill säga också vara företagare.

- Många egenföretagare kan inte hålla semester och jobbar då de är sjuka. Har de en anställd skulle den på ett sätt komma lättare undan än företagaren själv. Är båda företagare så delar de ansvaret.

Skillnaden mellan att vara företagare och anställd är stor, bekräftar Kousa.

- Ännu har jag inte varit sjuk, men om jag till exempel bryter benet kan det bli riktigt svårt ekonomiskt, säger Kousa.

Egenföretagarna nöjdare med sitt jobb än löntagarna

Trots att många egenföretagare har det ekonomiskt kärvt, så visar Pärnänens forskning att de ändå är nöjdare med sitt jobb än löntagarna.

Egenföretagarna fick bland annat bedöma sina utvecklingsmöjligheter, arbetsuppgifternas innehåll, arbetsutrymmet och sina möjligheter att påverka jobbet.

- Egenföretagarna var nöjdare på alla områden som mättes, säger Pärnänen.

Susanne Kousa
Bildtext Susanne Kousa anser att den stora friheten är det bästa med att vara företagare.
Bild: mikko koski / Yle

Också Kousa är nöjd över att hon vågade bli sin egen chef.

- Nu får jag göra exakt det jag tycker om och brinner för. Jag har en helt annan frihet, säger Kousa.

Så gjordes Statistikcentralens undersökning:

  • Alla sysselsatta har delats in i fem inkomstklasser. I den första femtedelen finns den 20% som tjänar minst och i den femte femtedelen finns den 20% som tjänar mest.
  • I undersökningen beaktades alla inkomster: löne-, företagar- och kapitalinkomster, samt inkomstöverföringar. Av de här bruttoinkomsterna har man dragit av betalda skatter.
  • Av egenföretagarna hör 44% till den femtedel som tjänar minst och har en netto årsinkomst på under 18 600 euro.
  • Då man delade in alla sysselsatta i tio inkomstklasser, fick man fram att 29% av egenföretagarna har en netto årsinkomst på under 13 200 euro.
  • I undersökningen har endast beaktats 15-64 åringar som är klassificerade som sysselsatta.

Källa: Statistikcentralen (Pärnänen & Sutela 2014)

Artikeln är en del av Svenska Yles satsning Ett tudelat Finland, som granskar skillnader i samhället. Vi tittar närmare på ämnesområdena hälsa, kostvanor, boende, utbildning, teknik, ekonomi och arbetsmarknad.

Ett tudelat Finland

Diskussion om artikeln