Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Föräldraföreningarna tar över skolfotograferingen

Från 2016
Uppdaterad 22.06.2021 12:19.
klassfoton
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I över en tredjedel av skolorna i Svenskfinland är det föräldraföreningen som ansvarar för skolfotograferingen. Ofta avsäger sig rektorn helt och hållet ansvaret.

I Kungsvägens skola i Sibbo tog föräldraföreningen gärna på sig ansvaret för skolfotograferingen. I styrelsen sitter många med erfarenhet av att läsa offerter och jämföra priser.

- Som förälder är du ju den som köper bilderna så på det sättet är det rätt att man får vara med och påverka, säger Johan Lindberg som är kassör i föräldraföreningens styrelse.

Johan Lindberg
Bildtext För Johan Lindberg kändes det inte svårt att jämföra priser
Bild: Yle/Malin Ekholm

När föräldraföreningen tog över skolfotograferingen gick man in för att få så billiga foton som möjligt och man lyckades förhandla fram ett kontrakt som var billigare än det som skolan tidigare haft.

Under de senaste fem åren har det blivit allt vanligare att skolorna överlåter ansvaret för skolfotograferingen till föräldraföreningen.

Vi frågade alla rektorer i Svenskfinland vem som arrangerar skolfotograferingen. Lite fler än hälften svarade.
Av dem uppgav en tredjedel att det var föräldraföreningen som skötte fotograferingen, men antagligen är andelen större. Många tog kontakt och sade att de inte svarat på enkäten eftersom det är Hem och skola som har hand om allt som berör skolfotograferingen.

Grafik.

Stort ansvar och oklara regler

Får föräldraföreningar ta provision? - Spela upp på Arenan

På förbundet Hem och skola är man inte odelat positiv till att det allt oftare är föräldraföreningen som tar på sig arrangemangen kring skolfotograferingen.

-Om man får förfrågan att ta ansvar för skolfotograferingen måste föreningen först sätta sig ner och fundera på vad som är föräldraföreningens syfte, är det att ordna skolfoto eller är det något annat, säger verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä.

-Det är ett stort ansvar att underteckna ett sådant avtal och jag undrar om alla är medvetna om vad det innebär, säger Romantschuk-Pietilä.

Rent juridiskt måste föräldraföreningarna inte följa de direktiv som utbildningsstyrelsen utfärdat angående skolfotograferingen. I dem ingår bland annat att man inte ska ta emot betalning för annat än kostnader som uppkommit i samband med arrangemangen.

- Om man riktigt petar i det är det så att föreningen inte behöver följa de anvisningar som utbildningsstyrelsen ger, men jag tycker ju nog att det skulle vara fiffigare att frångå provisionen, säger Micaela Romantschuk-Pietilä.

Att föräldraföreningen sköter upphandlingen av skolfotografierna innebär inte automatiskt att man låter bli att teckna kontrakt med provision. I en hel del av de skolor där föräldraföreningen har hand om fotograferingen får de provision precis på samma sätt som då det är skolan som har gjort upp kontraktet.

Grafik.

Rektorn kan inte avsäga sig ansvaret

Även om det är föräldraföreningen som sköter arrangemanget har rektorn det slutliga ansvaret.

På utbildningsstyrelsen tycker man att det därför fortsättningsvis är rektorn som ska underteckna kontraktet.

- Vi anser att man kan delegera en del av arrangemangen till föräldraföreningen, men det är ändå alltid rektorn som ansvarar för det som händer i skolan under skoltid, säger Gun Oker-Blom direktör för svensk utbildning och småbarnsfostran på Utbildningsstyrelsen.

Gun Oker-Blom direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnsfostran på Utbildingsstyrelsen
Bildtext Gun Oker-Blom, direktör för svensk utbildning och småbarnsfostran på Utbildningsstyrelsen
Bild: Yle/Malin Ekholm

Det här är en uppmaning som inte verkar ha gått ända fram till skolorna.

De flesta rektorer som har svarat att det är föräldraföreningen som har tagit över skolfotograferingen uppger också att de inte vet något om hur man har valt fotograf eller hurudant kontrakt föreningen gjort upp.

Skolfotopriser