Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slavlöner och barnarbete inom kaffeproduktionen - kolla hur ditt kaffe klarar sig

Från 2016
Uppdaterad 18.10.2016 16:57.
Kaffeplantage i Colombia
Bild: EPA/CHRISTIAN ESCOBAR MORA

Barnarbete och usla löner påträffas inom kaffeproduktionen för kaffesorter som säljs i Finland, visar medborgarorganisationen Finnwatch rapport.

Finnwatch har granskat arbetsförhållandena på kaffeplantager i Brasilien, Indien och Honduras, som alla levererar kaffe till bland andra Gustav Paulig, Meira, Arvid Nordquist och Löfbergs Lila.

Finnwatch hittade löner som inte räcker till för att leva på, användning av barnarbetskraft, diskriminering och hutlöst stora rekryteringsavgifter, det vill säga avgifter som personalen betalar till arbetsförmedlare för att få arbeta.

I Honduras jobbade barn också på kaffeplantager som hade certifikat på att de är ansvarsfulla. De yngsta var 5- till 6-åringar.

I Indien var det största problemet stora rekryteringsavgifter - säsongsarbetare får betala upp till en tredjedel av sin lön till arbetsförmedlarna.

Av länderna klarade sig Brasilien bäst i Finnwatch granskning.

Glädjande att certifieringen ökar

Finnwatch anser att det är glädjande att rosterierna och butikskedjorna i så hög grad anlitar organisationer som är specialiserade på att övervaka att kaffeproduktionen inklusive hela leverantörskedjan sker på ett ansvarsfullt sätt.

När det gäller användningen av de här certifikaten klarar sig Arvid Nordquist och handelsgruppen Kesko bäst i Finnwatch jämförelse - alla kaffesorter de säljer är certifierade.

Också Paulig och SOK-koncernen har satt som mål att övergå till att använda råvaror som har certifierats. Till exempel SOK beslutade i anslutning till Finnwatch rapport att 90 procent av deras kaffesorter från och med början av 2017 ska vara certifierade.

Finnwatch anser att Löfbergs och Lidl har halvdana målsättningar om att ta i bruk certifikat. Meira och Tuko Logistics har enligt rapporten inga målsättningar om ansvarsfullhet.

Finnwatch efterlyser också bättre certifieringssystem. Många rosterier i den aktuella rapporten använder sig av certifieringssystem som klarade sig rätt dåligt i en jämförelse som publicerades tidigare i år.

När det gäller små kafferosterier som sysslar med direktimport av kaffebönor anser Finnwatch att man borde effektivera övervakningen av ansvarsfullheten inom produktionen.

Finnwatch anser att certifieringssystemen är det enda sättet att verifiera att råvaran producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Meira bestrider

Kafferosteriet Meira besvarar anklagelserna genom sin vd Raimo Sinisalo som i ett pressmeddelande säger att Meira aktivt följer arbetsförhållandena på de kaffeodlingar man anlitar, och ingriper då man upptäcker olägenheter.

- De senaste åren har Meira satsat på att utveckla och övervaka kriterierna för ansvarsfullhet, säger Sinisalo.

I år började Meira följa med produktionen vid brasilienska kaffeodlingar, och nästa år ska man besöka odlingar i Honduras och Brasilien.

Sinisalo tar avstånd från Finnwatchs påståenden om att exportföretag och andelslag som levererar kaffe till bla. Meira har kunnat kopplas till odlingar där människor arbetar i slavliknande förhållanden.

Det företag som anskaffar kaffe åt Meira köper inte kaffe från de här så kallade svartlistade företagen och Meira använder inte heller deras råkaffe för sina produkter, säger Sinisalo.