Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad tror naturskydd kan hota hamnbusinessen

Från 2016
Uppdaterad 19.10.2016 10:19.
Tulluddens norra strand i Hangö
Bildtext Havsbottnar utanför Tulludden skulle enligt planerna blir Naturaområden.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Hangö stad är mycket tveksam till att Naturaområdet utanför Tulludden växer. Staden befarar att Naturaområdet kan medföra negativa överraskningar för staden i framtiden.

Hangö stadsstyrelse skulle ta ställning till frågan i måndags (17.10) och ge ett utlåtande till Miljöministeriet. Men stadsstyrelsen skickade utlåtandet tillbaka till tjänstemännen för vidare utredning, med andra ord remitterade stadsstyrelsen ärendet. Orsaken var dels att det inte fanns en svensk version av stadens utlåtande, dels att stadsstyrelsen också vill höra miljönämndens åsikt innan stadens åsikt skickas till Miljöministeriet.

Miljöministeriet vill att Naturaområdet blir fyra gånger större än i dag. Området skulle utvidgas från 2 500 till drygt 10 000 hektar. Det nuvarande Naturaområdet finns inom Tulluddens fågelskyddsområde.

Målet är att rädda ejdern

Nu vill ministeriet att ett större havsområde sydost om yttre hamnen tas med. En av motiveringarna är att ejderstammen ska kunna växa till sig. En annan motivering är att Salpausselkä ås ska skyddas också under havsytan.

Sandbankarna på havsbottnen ska enligt förslaget bli en del av skyddsområdet. Hangö stad tycker det är viktigt att skydda dem men poängterar i samma veva att det redan finns liknande havsbotten inom det område som nu tillhör Natura 2000.

Förslag till utvidgat Naturaområde utanför Hangö udd.
Bildtext Förslag till Naturaområdets utvidgning utanför Hangö udd.
Bild: MML, Esri Finland

I förslaget till utlåtande hette det också att det är viktigt att skydda naturen så att ejderstammen i yttre skärgården kan fortsätta att repa sig. Men staden poängterar att ejderstammen inom det nuvarande området har vuxit medan den på annat håll har minskat. Staden anser därför att det nuvarande skyddsområdet är tillräckligt stort för att skydda naturvärdena på området.

Hamnen kommer först

För Hangö stad är det viktigt att hamnverksamheten kan fortsätta att utvecklas utan att naturskyddet inte begränsar den kommersiella sjötrafiken. Hangö hamn gav i september sitt eget utlåtande om planerna på att utvidga Naturaområdet. Där betonar också hamnen att ett utvidgat Naturaområde måste tillåta att trafiken till Hangö hamn kan utvecklas.

Stadens förslag till utlåtande gick ut på att det inte går att förutse vilka följderna för staden och hamnen kan bli om Naturaområdet växer.

Staden orolig också över jakt och friluftsliv

I förslaget till stadsstyrelsens utlåtande befarades också att rekreationsmöjligheterna inom området kan minska om det får Natura 2000-status.

Hangö stad äger största delen av holmarna och skären. Staden vill att Morgonlandet och Gunnarsörarna ska kunna användas till rekreation också i framtiden. Det är viktigt att staden kan fortsätta utveckla friluftsturismen.

I förslaget sades också att Hangö stad befarar att jakten och fisket på området kan begränsas om området införlivas i Natura 2000. Enligt staden är det viktigt att det bedrivs jakt på de små rovdjuren på området för att ejderstammen ska kunna växa till sig.

Staden behöver sannolikt nu mera tid för att ge sitt utlåtande till Miljöministeriet. Ministeriet ville ursprungligen ha utlåtandena senast 31.10. Hamnen gav sitt utlåtande 26.9. Ministeriets begäran om utlåtande var daterat 1.9.2016.

Hav utaför Hangö udd.

Havsbottnen utanför Hangö ska bli Naturaområde - allemansrätten ändras inte

Oro bland jägare för att restriktioner införs på sikt.

Radio Vega Västnyland

4:38