Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fabriksuddens smutsiga jord spränger budgeten i Hangö

Från 2016
Obemannad grävmaskin på ett arbetsområde
Bildtext Den smusiga jorden på Fabriksudden blir dyr för skattebetalarna i Hangö.
Bild: Yle/Petra Thilman

Först hittades smutsig jord på Fabriksudden i Hangö trots att området redan var undersökt. Saneringen skulle kosta 200 000 euro. Nu är priset uppe i 400 000.

Marken på nybyggets område är nu nästan sanerad. Den enda platsen där marken ännu inte har bytts ut är under arbetsplatskojorna. Arbetena har hittills kostat närmare 300 000 euro.

Osanerade är däremot jordmassorna på det blivande parkområdet, det vill säga området omkring byggtomten. Arbetena också där kräver lov av Närings-, trafik- och miljöcentralen eftersom det handlar om giftiga ämnen. Det lovet har ännu inte kommit men det väntas i höst.

Fabriksuddens nya bostäder i Hangö ska vara klara i maj 2017.
Bildtext Det byggs spa och bostäder på Fabriksudden.
Bild: Yle/Marica Hildén

Staden uppskattar nu att kostnaderna slutligen landar på omkring 400 000 euro. Det är dubbelt mer än staden trodde i vårvintras.

Avtalet mellan spa- och bostadsbyggaren Regatta Resorts stipulerar att Hangö stad står för kostnaderna för smutsiga jordmassor.

Ursprungligen skulle inga förorenade marker finnas på området eftersom det redan hade undersökts och sanerats. Staden hade heller inte reserverat några pengar för marksanering.

"Det började under Mekano"

Allt började då marken under före detta Mekanobyggnaden grävdes upp för att lägga grunden för nybygget, berättar jordbyggnadschefen i Hangö Jukka Takala.

Det var en överraskning att det fanns förorenad jord i gropen. Jorden innehöll främst tungmetaller och oljekolväten.

"Det fanns inte tid att konkurrensutsätta"

Arbetena har kostat en hel del men de har inte konkurrensutsatts utan skötts av de företag som redan var involverade i bygget. Orsaken är enkel, förklarar Takala.

- Det skulle helt enkelt inte ha funnits plats för fler grävmaskiner på området än de som redan var där.

Konsultbolaget Sito har skött övervakningen av miljöarbetena. Den tjänsten konkurrensutsattes heller inte.

Hangös tekniska chef Jukka Takala.
Bildtext Jukka Takala är jordbyggnadschef i Hangö.
Bild: Yle/Minna Almark

- Det var en överraskning för oss att det fanns förorenade jordmassor. Det fanns ingen tid att begära in anbud. Vi valde den konsult som hade jobbat där också tidigare och därför kände området.

Transporter och mottagning = halva kostnaden

Hittills har staden betalat 270 000 euro för arbetena.

Ungefär hälften av kostnaderna hittills består av transporter och mottagningsavgifter för förorenad jord. Körandet och mottagningen har konkurrensutsatts varje gång, förklarar Takala. Jordmassor har körts till den mottagning som vid tidpunkten är billigast.

Mest mark har körts till Munka i Lojo (1 500 ton). Mycket har också åkt till Korvenmäki i Salo (1 200 ton) och till Kiimassuo i Forssa (1 100 ton). Resten har förts till tre andra mottagningar.

Resten av kostnaderna hittills består av övervakning, analyser på fältet, laboratorieräkningar samt rena jordamassor till området.

"Tidigare var bestämmelserna inte så strikta"

Yle Västnyland berättade i vårvintras att marken undersöktes redan 2005 och också 2011. Den sanerades 2012.

Varför var det då en överraskning då området redan var undersökt en gång och sanerat?

- Tidigare undersökningar gällde inte jordlagren under byggnaden. Däremot undersökte man byggnadens kantområden som också sanerades, säger Takala.

Han förklarar att området klassas som sporadiskt förorenat.

- Det innebär att vi upptäcker förorenade jordmassor eller gammalt byggavfall som sedan har använts som fyllnadsmark.

Det var vanligt att man använde okontrollerade jordmassor. Med dagens regelverk skulle de klassas som avfall eller något ännu värre och de borde deponeras någon annanstans, förklarar Takala.

- Miljöundersökningarna avslöjar inte alltid allt. Ibland går det så att man upptäcker en del av problemen först när man börjar gräva med grävskopa. Det är därför en miljöövervakare alltid ska finnas med när man utför grävarbeten.

Tekniska nämnden i Hangö går på onsdag (19.10) igenom kostnaderna hittills för i år.

Diskussion om artikeln