Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tuffare ton mot Solglimten i Hitis

Från 2016
Uppdaterad 19.10.2016 10:30.
Solglimten i Hitis.
Bildtext Solglimten i Hitis.
Bild: Yle/ Monica Forssell

På onsdagen möts omsorgsnämnden i Kimitoöns kommun, för att bland annat diskutera skärgårdsvårdhemmet Solglimtens ansökan om ett verksamhetsbidrag på 65 000 euro. Nämndens ordförande Niklas Guseff (SFP) tror att man kommer att remittera ärendet.

Kyrkosundsskärs pensionärsbostadsstiftelse, som driver serviceboendeenheten Solglimten i Hitis, har ansökt om ett kommunalt verksamhetsbidrag på 65 000 euro för år 2017. Ansökan motiveras med att intäkterna från hyror, matservice med mera inte räcker till för att täcka verksamhetens driftsekonomi och att Solglimtens verksamhet därför fortfarande är i behov av extern finansiering.

Kimitoöns kommun har åren 2011-2016 betalat ut ett verksamhetsbidrag på 65 000 euro per år till Kyrkosundsskärs pensionärsbostadsstiftelse. År 2010 var bidraget 48 000 euro.

Omsorgschefen Maria Wallins förslag inför omsorgsnämndens möte är dock att det sökta verksamhetsbidraget förkastas.

- Förslaget från tjänstemännen är klart och entydigt, alltså att anhållan om verksamhetsbidrag ska förkastas. Jag tror att det här återigen kommer att väcka mycket diskussion i omsorgsnämnden, då det handlar om den här återkommande finansieringen av Solglimtens verksamhet. Jag misstänker att vi kommer att remittera ärendet för vidare utredningar om alternativa lösningar och en alternativ utveckling av Solglimtens verksamhet. Jag tror inte att vi kommer att klara av att ta ett beslut, varken när det handlar om att bevilja 65 000 euro, eller att vi inte skulle vara beredda på att diskutera saken och komma upp med alternativa lösningar, säger omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff (SFP).

Förslaget från tjänstemännen har en tuffare ton än tidigare

Exakt vad är det som behöver utredas?

- Det handlar om typen av verksamhet på Solglimten, eftersom Solglimten för tillfället bedriver en verksamhet som man kallar ett lätt serviceboende, det är en form som inte kommunen har. Man skulle kunna tänka sig att Solglimten skulle utveckla sitt boende till ett effektiverat serviceboende. Alltså det som vi ger i dag på till exempel Almahemmet och Silverbacken i Västanfjärd. Då skulle man kunna tänka sig att kommunen i framtiden skulle köpa vårdplatser på Solglimten. Andra alternativet är att gå åt andra hållet, att gå från att ha ett serviceboende till att enbart ha ett åldringsboende, då skulle de klienter som bor på Solglimten kunna använda sig av hemvård när de bor på Solglimten. Det finns flera alternativ som är värda att utreda.

Solglimten har beviljats ett verksamhetsbidrag flera år i rad. Nu har dock förslaget från tjänstemännen en något tuffare ton jämfört med tidigare år.

- Texten och förslaget är lite hårdare formulerat. Det kan hända att det hänger ihop med att varje år när vi har beviljat det här understödet till Solglimten har vi efterlyst nya lösningar från Solglimtens sida, men det har varit lite tunt av den varan. Därför anser jag nu att kommunen kanske måste ta en aktivare roll i det här och tillsammans med Solglimten försöka hitta nya lösningar, säger Guseff.

Diskussion om artikeln