Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo stad tar över dagjouren och jouravdelningen

Från 2016
Ambulans utanför Lojo sjukhus.
Bildtext HNS har hand om jouren vid Lojo sjukhus.
Bild: Yle/Minna Almark

Lojo stad förbereder sig på att ta över dagjouren och jouravdelningen från Lojo sjukhus i vår. Sjukhuset har skött verksamheten i ett drygt år, men det har inte fungerat.

Enligt ett förslag som Lojo grundtrygghetsnämnd har tagit del av skulle staden i april nästa år ta över dagjouren och jouravdelningen från HNS.

Lojo tog i bruk en samjour i september 2015. Det innebar att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS började sköta dygnetruntjouren för bashälsovården och specialsjukvården inom Lojo sjukvårdsområde.

Samjouren tog också hand om dagjouren i Lojo. Det handlar om de patienter som behöver uppföljning.

Blev svårare och dyrare

Meningen var att köerna vid jouren skulle bli kortare och patienternas vård tryggare. I stället har de patienter som inte räknas till de mest akuta fått vänta länge på vård och det har i sin tur lett till höga kostnader i slutändan.

Om Lojo igen börjar sköta dagjouren innebär det att staden behöver en ny läkartjänst och två sjukskötartjänster. Lojo stad räknar med att spara 100 000 euro per år om staden tar över verksamheten.

Sjundeå, Vichtis och Högfors som hör till Lojo sjukvårdsområde sköter sin egen dagjour.

Jouravdelningen har 18 platser

Också jouravdelningen som staden nu planerar ta över övergick till HNS i september 2015. På jouravdelningen finns 18 platser och patienterna kommer i första hand från samjouren.

Det är frågan om patienter som är i behov av kort vård och snabba ingripanden.

Avdelningen har en beläggning på endast mellan 80 och 85 procent. Det här eftersom den måste ha kapacitet att med kort varsel ta emot patienter som kommer från jouren.

Grundtrygghetsnämnden gav på tisdagen (18.10) fullmakt till tjänstemännen att fortsätta jobbet för att ta över verksamheten samt att börja rekrytera personal.

Om Lojo stad tar över jouravdelningen innebär det att staden behöver inrätta sammanlagt 20 nya tjänster.

Diskussion om artikeln