Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny ansvarsfördelning inom vården i Hangö

Från 2016
Infart till Hangö hälsocentral.
Bildtext Attendo ska sköta läkarmottagningen i Hangö från och med december 2016
Bild: Yle/Minna Almark

Ansvarsfördelningen inom hälsocentralen i Hangö ändras. Orsaken är att vårdföretaget Attendo tar över läkarmottagningens verksamhet och då utser en egen läkare som ansvarar för den.

Det betyder att det inte längre finns någon ledande läkare vid hälsocentralen som ansvarar för hela primärvården.

Grundtrygghetsdirektören skulle i stället ha ansvaret för hälsocentralens administrativa verksamhet om det inte finns en ledande läkare som i helhet har både administrativt och medicinskt ansvar.

Det medicinska ansvaret skulle innehas av en läkare som staden utser. Läkaren behöver inte höra till stadens organisation.

Om läkaren inte är anställd av staden måste det dessutom utses en tjänsteläkare som kan använda sig av offentlig makt och som står i direkt tjänsteförhållande till staden. Den här tjänsten kan också skaffas från en annan kommun.

Helhetssyn behövs

På det här sättet säkrar staden att var och en sköter de uppgifter som de har befogenhet till och att det finns en helhetssyn för verksamheten.

Då grundtrygghetsdirektören är förhindrad kan ledande skötaren ansvara för de administrativa uppgifterna. Det här gäller om det inte finns en ledande läkare som har ansvar för administrationen.

Attendo tar över läkarmottagningens verksamhet vid hälsostationen 1.12.2016.

Hangö stadsfullmäktige godkände de förnyade instruktionerna på sitt möte 8.11.

.

Diskussion om artikeln