Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Återkommande dragkamp oroar Solglimtens seniorer

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 08:57.
Närbild av äldre dam som ser rakt in i kameran.
Bildtext Nittiotvååriga Lena Breider är både orolig och rädd för hur det ska gå med Solglimten.
Bild: Yle/Monica Forssell

Dragkampen om kommunens verksamhetsbidrag till serviceboendet Solglimten i Hitis passerar inte obemärkt förbi bland seniorerna som bor på servicehemmet.

Kimitoön har under flera år betalat ett verksamhetsbidrag på 45 000 - 65 000 euro åt Solglimten i Hitis, men under de senaste åren har bidraget suttit hårt åt.

Tjänstemännen har ansett att något verksamhetsbidrag inte ska betalas ut, eftersom Solglimten enligt kommunens tjänstemän är att betrakta som ett privat företag. Politikerna har ändå haft en annan syn på saken och hittills varje år beviljat bidraget.

I år förs igen samma dragkamp.

Lena Breider är 92 år gammal och har bott på Solglimten i sex år.

- Vi följer med och vi är alla rädda för att Solglimten ska dras in, säger Lena Breider.

Äldre person på serviceboendet Solglimten diskuterar med yngre person.
Bildtext Färska verksamhetsledaren Theres Ekman (till höger) försöker injuta hopp hos Lena Breider. Ekman säger att hon försöker vara positiv och kan inte tro att Solglimten skulle dras in.
Bild: Yle/Monica Forssell

Solglimten är viktig för de äldre i Hitis – Rosala. Servicen och maten får stort beröm och det har stor betydelse att det egna hemmet nästan finns runt hörnet. Lena Breider berättar att hon inte skulle klara sig ensam hemma längre, men att det är skönt att ibland ändå kunna besöka det forna hemmet.

- Om man bara får sitta där också och se så är det bra, säger Breider.

Färska verksamhetsledaren Theres Ekman intygar att hopandet och roendet gällande Solglimten är samtalsämne nummer ett vid morgonmålet.

- Det är ju självklart. Det är deras hem och boende det handlar om, det är klart det väcker tankar hos dem. Det känns ledsamt för dem och för mig också att se det, säger Ekman.

Katt ligger på gul soffa.
Bildtext Katten Mirre, som också bor på Solglimten, låter sig inte störas av den pågående diskussionen om Solglimten.
Bild: Yle/Monica Forssell

Kimitoöns omsorgsnämnd behandlade Solglimtens ansökan om ett verksamhetsbidrag på 65 000 euro på sitt möte på onsdag, men beslöt remittera ärendet för ny beredning och grundade samtidigt en arbetsgrupp som ska diskutera framtiden med Solglimtens representanter.

- Tongångarna var positiva och det här är inte ett definitivt nej, utan snarare handlar det om att vi vill fortsätta att utreda ärendet, säger nämndens ordförande Niklas Guseff (SFP).

Solglimten kunde göras om till effektiverat serviceboende?

Omsorgschef Maria Wallin skriver i beredningen till Kimitoöns omsorgsnämnd att kommunen som bäst förbereder en upphandling av platser vid inrättningar som erbjuder effektiverat serviceboende.
Solglimten, som erbjuder lätt serviceboende kunde kanske göra om sin verksamhet till effektiverat serviceboende och på så sätt ha en chans i upphandlingen, anser Wallin.

Paula Wilson, styrelseordförande i Kyrkosundskärs pensionärsbostadsstiftelse, svarar på det att man självfallet kan överväga en ändring av verksamheten, men att man de facto redan i dag erbjuder service som kan jämställas med effektiverat serviceboende eftersom det alltid finns en nattvakt tillgänglig vid Solglimten.

Wilson är hjärtligt trött på dragkampen med kommunen.

- Det känns tråkigt och ledsamt och vi har ju diskuterat med omsorgsnämnden och Niklas Guseff om att man skulle komma till ett sådant beslut att man inte behöver vara orolig och bli förskräckt varje höst när tjänstemännen föreslår att vi inte ska få något bidrag. Nog borde också de som bor här få ha lite mera trygghet och en känsla av att kommunens tjänstemän bryr sig om dem, säger Wilson.

”Vi har gjort kommunen en stor tjänst”

Om Solglimten inte beviljas verksamhetsbidraget måste boendet stänga vid årsskiftet. Det betyder att de fyra personer som nu bor på Solglimten och de två som flyttar in vid månadsskiftet måste få plats vid något av kommunens serviceboenden istället.

Det här blir enligt Wilson dyrare för kommunen än att hjälpa Solglimten få sin verksamhet att gå runt.

- Bidraget är så pass litet per person att det blir mycket dyrare att vårda över nittioåringar som inte klarar av att bo hemma på åldringshem i Kimito eller Genböle. Jag anser att vi har gjort kommunen en stor tjänst under alla dessa år och det borde man också inse, anser Wilson.

Solglimten vill utöka platsantalet

Kyrkosundskärs pensionärsbostadsstiftelse har planer på att bygga om sitt boende så att antalet platser på Solglimten kan utökas.

Fler platser skulle öka inkomsterna och på så vis bidra till bättre möjligheter att få verksamheten att bära sig själv.

Serviceboendet Solglimten i Hitis. En byggand i trä med buskar i förgrunden.
Bildtext Solglimten öppnade år 2003 och dåvarande Dragsfjärds kommun deltog i grundandet genom att skänka tomtmark.
Bild: Yle/Monica Forssell
Theres Ekman och Paula Wilson, leende bredvid varandra.
Bildtext Theres Ekman och Paula Wilson vill utveckla Solglimten så att fler kan få rum på boendet.
Bild: Yle/Monica Forssell

En ombyggnad av Solglimten ska också garantera att servicehemmet är attraktivt efter att vårdreformen trätt i kraft och landskapet bestämmer vilka serviceproducenter som anlitas, berättar Wilson.

"Solglimten inte ett privat företag"

Att man från kommunens sida hänvisar till Solglimten som en privat serviceproducent, irriterar Wilson. Kyrkosundskärs pensionärsbostadsstiftelse är en allmännyttig stiftelse som inte strävar efter att göra vinst utan som tvärtom varje år gör förlust.

Svårigheterna med att få verksamheten att bära sig själv handlar om att de som nu är gamla ofta inte har annat än en folkpension att luta sig tillbaka på och det betyder att de inte att har råd att betala högre priser än vad de i dag gör, förklarar Wilson. Därför behövs det hjälp från kommunen.

Fotnot: Solglimten grundades år 2003. Dåvarande Dragsfjärds kommun deltog i grundandet genom att skänka marken som Solglimten byggdes på. Kimitoöns kommun har en representant i stiftelsens styrelse och den vägen möjlighet att påverka stiftelsens verksamhet.

Uppdaterat 08:50 med en kommentar av omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff.

Diskussion om artikeln