Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Gratis visitkort och arkivbilder - sådana är skolfotokontrakten

Från 2016
Uppdaterad 22.06.2021 12:20.
skolfotoavtal och -pris
Bild: YLE/Malin Ekholm

Vi publicerar nu exempel på hur skolfotokontrakten kan se ut. Kontrakten visar att fotoföretag förutom provision också bjuder skolorna på både visitkort och gratis arkivbilder.

I samband med Svenska Yles granskning av skolfoto har vi bett skolorna att skicka in de kontrakt de tecknat med fotoföretagen. Vi fick in närmare 90 kontrakt.

I de kontrakt som skolorna tecknat ingår förutom de fotografier barnen får hem för det mesta också bilder till skolans arkiv, personalens porträtt och personalens gruppbild.
I en del fall får personalen gratis visitkort och id-bilder. Kostnaden för det här är inbakad i det pris som föräldrarna betalar.

I den enkät som hälften av rektorerna svarade på uppgav en tredjedel att antingen skolan eller föräldraföreningen får provision.

Grafik.

Vi har valt ut delar av kontrakt som på olika sätt beskriver variationen på fotofirmornas erbjudanden.
Ofta hänvisar företagen till prisen beror på skolans storlek. utgående från kontrakten verkar skolans storlek inte vara avgörande för vilket pris eller andra förmåner skolan eller föräldraföreningen lyckas förhandla sig till.

Seppäläs Skolfoto

Seppäläs Skolfoto erbjuder i regel skolorna allt från gratis personalbilder till arkivbilder på eleverna. Förutom det kan skolorna välja paket där provisionen är så mycket som tio euro per elev. Den här skolan med ca trehundra elever fick således 3000 euro i samband med skolfotograferingen i år.

Seppäläs priser i en skola med ca 300 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle

Ett exempel på ett kontrakt där ingen provision ingår, men nog personalens och skolans gratisfoton.

Seppäläs priser i en skola med ca 500 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle

Frendikuva ingår i Seppäläkoncernen. Också de hör till dem som erbjuder provision. I vissa fall erbjuder Frendikuva både gratis id-kort och visitkort till personalen.

Frendikuvas priser i en skola med ca 350 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle
Frendikuvas priser i en skola med ca 200 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle

Kuvaverkko

Den andra stora aktören på skolfotomarknaden heter Kuvaverkko och de avtal de erbjuder skolorna varierar.

Kuvaverkkos priser för en skola med 90 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle

En del skolor verkar få arkivbilder medan andra inte. Kuvaverkko skickar också förslag på olika paket där man kan se hur mycket provisionen inverkar på priset.

Kuvaverkkos priser i en skola med över 500 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle
Kuvaverkkos priser i en skola med 350 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle

Övriga erbjuder inte provision

Inget av de kontrakt från mindre skolfotograferingsföretag som vi sett innehåller provision. Tvärtom påpekar många att de följer Utbildningsverkets direktiv och därför är ingen provision inbakad i priset.

Focusoivas priser för en skola med ca 150 elever
Bild: Peter Sjöholm/Yle
Två pallar framför strålkastare.

Skolfoto – osynlig penninginsamling

Skolfotot kostar mer än det borde.

Skolfotopriser

Diskussion om artikeln