Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Genusforskare: Ett lyckligt parförhållande behöver inte innehålla sex

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 11:04.
Två män håller hand.
Bild: Newscast Online

Genusforskaren Maiju Parviainen vill ruska om de rådande uppfattningarna inom sexualterapin. Hon ifrågasätter uppfattningen bland sexologer om hur viktigt sex är i parföhållandet. Parviainen säger också att sex i moderna förhållanden inte nödvändigtvis behöver begränsa sig till den egna partnern.

Parviainen har samlat sexualterapeuters erfarenheter för sin doktorsavhandling vid Östra Finlands universitet. En tanke som framstår tydligt i materialet är att ett förhållande ska innehålla sex för att vara bra och lyckligt.

Föreställningen om att ett parförhållande ska vara monogamt är kultur- och tidsbunden.

– Brist på sex förmodas oundvikligen leda till problem i förhållandet: maktkamp, otrohet eller hot om skilsmässa. Sexuell olust eller brist på sex anses vara ett så stort problem att man bör skilja sig om man inte hittar ett alternativ som tillfredsställer båda parterna.

Ett förhållande förpliktar inte till sex

Forskaren påminner om att var och en har rätt att bestämma över sin sexualitet, även då man är i ett förhållande. Får man alltså sakna lust i ett förhållande?

Ett modernt parförhållande kan helt enkelt inte gå ut på att sex är en plikt.

– Absolut! Ett modernt förhållande, som inte grundar sig på lagbundna avtal om det, kan helt enkelt inte gå ut på att sex är en plikt och att man hela tiden ska ha lust till det. I Maiju Parviainens forskningsmaterial berättar sexualterapeuter att det finns flera förhållanden där man lever utan sex eller har lite sex. Ändå upplevs flera av de förhållandena vara goda och lyckliga.

"Monogami inte en naturlag"

Kan man ha sex även utanför sitt förhållande? Parviainen uppmanar sexologer och sexualterapeuter att bredda sitt synsätt även här.

– Föreställningen att ett parförhållande ska vara monogamt och innehålla sex är väldigt kultur- och tidsbunden. Det är inte en naturlag att detta är det enda rätta sättet att leva.

Parviainen vill lyfta fram att det finns många olika sätt att vara och leva i ett parförhållande. Det är inte lätt att utveckla och leva ut en alternativ livsstil.

– Attityden mot otrohet och öppna förhållanden är ganska negativ. I ett parförhållande kan möjligheterna ofta vara begränsade till exempel i en situation där den ena parten inte är speciellt intresserad av sex. Sen när man inte kan lösa problemet på något sätt blir alternativen otrohet eller hot om skilsmässa, säger genusforskare Maiju Parviainen från Östra Finlands universitet.

Det finns många sätt att vara och leva i ett parförhållande

Sidoförhållanden, öppna förhållanden eller andra osedvanliga lösningar hålls ofta gömda för andra.

– Om du hittar på en kreativ lösning som passar båda, håller du ofta saken för dig själv och basunerar inte ut den. Man vet att det är lite mot normerna, lite misstänksamt.

De flesta vill vara en bra partner. Man vill att förhållandet mår väl. Det är inte lätt då man inte vill ha sex och tackar nej. Just därför bör sexualterapin förnyas, menar Parviainen.

– Min tanke är att sexologer och sexualterapeuter ska kunna erbjuda olika synsätt och alternativ. Inom sexologin råder en uppfattning om att brist på sex oundvikligen leder till problem i förhållandet: maktkamp, otrohet eller hot om skilsmässa, säger genusforskaren Maiju Parviainen.

ursprungsartikeln på Yle uutiset
översättning: Annika Ljungberg

Diskussion om artikeln