Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Alandia billigast, Lokaltapiola dyrast - vi jämförde privata sjukförsäkringar för barn

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 19:54.
En flicka ser förvånad ut när läkaren lyssnar på hennes lungor på ryggen
Bildtext Många faktorer måste vägas mot varandra då man jämför sjukförsäkringar för barn.
Bild: Itar-Tass

Svenska Yle ringde runt till fem försäkringsbolag och jämförde priserna på sjukförsäkringar för barn. Ålandsbaserade Alandia visade sig ha den billigaste årspremien och noll euro i självrisk. Lokaltapiola hade den dyraste årspremien.

Men bolagen ersätter också olika stora summor för sjukdom och olycksfall.

I jämförelsen utgick vi från de försäkringsbolag de som svarade på Svenska Yles enkät om privata sjukförsäkringar för barn säger sig anlita. I hela landet är över en halv miljon barn sjukförsäkrade privat. Bland dem som svarade på enkäten hade över hälften privat sjukförsäkring för sina barn, och nästan hälften av dem hade aldrig använt den.

Vi använde oss av två exempelbarn för att kunna se skillnader och likheter. Bägge barnen är i vårt exempel bosatta i Helsingfors.

Stor variation

Exempelbarn 1 är en frisk femåring. Exempelbarn 2 är en tvååring med rör i öronen och astma.

Inget av bolagen godkänner försäkring för den röropererade utan villkor om att öron- eller astmarelaterade utgifter inte ersätts. Villkoren kan förändras efterhand om barnet inte har haft komplikationer under en längre tid. För femåringen gäller bolagens standardvillkor.

Att till exempel förlora en tumme ger en invaliditetsgrad på 20 procent.

I flera bolag blir försäkringen billigare ju äldre barnet blir och boningsorten har också en inverkan på priset.

- I till exempel Helsingfors är köerna till det offentliga längre, alltså väljer fler att gå privat och då stiger kostnaderna för försäkringsbolagen, säger en av de mäklare vi talat med.

Flera försäkringar, bättre priser

Priserna på försäkringarna sjunker i de flesta fall då man har flera försäkringar i samma bolag.

I vår jämförelse utgick vi ifrån priset på enskilda sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn. Jämförelsen gäller alltså inte försäkring för ofött barn eller så kallad gravidförsäkring. I priserna ingår ersättning för sjukvårdskostnader, olycksfallskostnader samt dödsfall. Vi har tackat nej till erbjudanden och rabatter för till exempel det första året, eller för tecknandet av den första försäkringen vid ett specifikt bolag.

Såhär fördelar sig kostnaderna per bolag:

Prisjämförelse
BolagBarn 1 / Barn 2SjälvriskTäcker under försäkringstiden
Alandia180 € / 180 €0 €Upp till 10 000 € per sjukdom eller olycksfall, upp till 65 000 € för bestående men eller 5 000 €/år (beroende på skadegrad), 5 000 € för dödsfall till följd av olycka.
If196 € / 384 €150 € + 10% av kostnaderna som överstiger det per årUpp till 60 000 € för sjukvårdskostnader eller olycka, upp till 200 000 € för bestående men, 5 000 € för dödsfall, 10 000 € för vårdnadshavarkostnader
Op-Pohjola304 € / 303 €100 €Upp till 200 000 € för sjukvårds- och olycksfallskostnader, 10 000 € för dödsfall. Täcker också tandvård vid olycksfall.
Folksam (Aktia)338 € / 435 €125 €Upp till 50 000 € för sjukvårdskostnader, 10 000 € per olycka (utan självrisk), 50 000 € för bestående men (utan självrisk), 5 000€ för dödsfall (utan självrisk)
LokalTapiola379 € / 552 €100 € + 10% av kostnaderna som överstiger det per år.Upp till 55 000 € för sjukvårdskostnader, 20 000 € för olycksfallskostnader (utan självrisk), 200.000 € för bestående men (utan självrisk), 20 000 € för dödsfall till följd av olycka (utan självrisk)

En fingervisning

I flera av bolagen är det också möjligt att välja en högre självrisk och på så sätt få ner premien. Jämförelsen här är menad att fungera som en fingervisning. Ersättning för till exempel bestående men sker enligt en procentuell bedömning av invaliditetsgraden. Det betyder att en läkare (ofta anställd av försäkringsbolaget) avgör ersättningsgraden enligt de villkor som ställs i försäkringsbeskrivningen.

För att till exempel få 200 000 € i ersättning för bestående men krävs en invaliditetsgrad på över 50 procent.

- Då handlar det om ryggmärgsskador eller hjärnblödningar som förorsakar verkligt stora problem, berättar en av mäklarna vi talat med.

Barnförsäkringarna används som en sorts ankare för att fiska kunder som sedan blir kvar.

Henrik Karlsson, tidigare vice VD för Aktia Livförsäkringar

Att till exempel förlora en tumme ger en invaliditetsgrad på 20 procent, alltså får man i till exempel If:s försäkring 20 000 € för en sådan skada. Då invaliditetsgraden bestäms vara över 50 procent vid If fördubblas beloppet 100 000 och blir 200 000.

Riktlinjerna för bedömningen av invaliditetsgraden stipuleras enligt finsk lag.

Varför är Alandia så billigt?

Göran Abrahamsson på Alandias personförsäkringar berättar varför premiens pris hos dem är lägre än hos de andra bolagen.

- Vi har större delen av marknaden här på Åland och en relativt frisk kundkrets.

Köerna till det offentliga är heller inte långa på Åland, alltså blir ersättningsbeloppen inte lika stora som till exempel i en storstad på fastlandet. Det går ändå att teckna försäkring via Alandia också som icke-bosatt där.

Lokaltapiola erbjuder den dyraste premien på sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar för barn bland de bolag vi ringde till, men de täcker också lite större summor än de andra.

- Genom vårt bonusprogram blir priserna lägre och jag tycker att vi har en bred och bra produkt, säger försäkringssakkunnig Janne Kylli.

En sifferdjungel

Henrik Karlsson som tidigare jobbat som vice VD för Aktias Livförsäkringar menar att försäkringsmatematiken just gällande sjukförsäkringar för barn är en verklig djungel.

- I många fall säljs just de här försäkringarna billigare än vad som egentligen är klokt för bolaget. De används som en sorts ankare för att fiska kunder som sedan blir kvar.

Det är en del av bolagens produktstrategi, där man genom att erbjuda barnförsäkringar kan binda upp kunden till också annat, till exempel hemförsäkringar. Det tror han att kan vara förklaringen till vissa av prisskillnaderna i vår jämförelse.

Priset inte allt

Marjo Ylönen, försäkringsexpert på Försäkrings- och finansrådgivningen säger att det är svårt att göra en jämförelse enbart på basis av siffrorna vi presenterar här. Priset borde inte enligt henne vara den avgörande faktorn när man väljer försäkring för sitt barn.

- Det är bättre att noggrannt gå igenom villkoren för varje bolag skilt för sig och se vad som passar den egna familjen bäst.

Pappa Johan med Olle, ett år, i vagnen.

Försäkringar behövs sällan för vård i Sverige

I Sverige är sjukvårdsförsäkring för barn en icke-fråga.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln