Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor: Föråldrat att tala om militärt vakuum på Åland

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 10:05.
FN:s människorätttsexpert Martin Scheinin
Bild: Yle

Den pågående diskussionen om Ålands demilitarisering riskerar att öka på spänningarna kring Östersjön, anser professorn i internationell rätt Martin Scheinin. Enligt Scheinin är Ålands demilitarisering en viktig fråga - både symboliskt och strategiskt.

- Ålands ställning i sig är ju en viktig fråga av historisk betydelse, av allmän politisk betydelse för Norden och till och med allmänt för internationell säkerhet är det ganska viktigt att det finns sådana arrangemang som Ålands demilitarisering. Inte bara i ett historiskt perspektiv utan också för stabiliteten i världen, säger Scheinin.

I dagens läge kan Ålands demilitariserade status framstå som en själklarhet för många. Landskapets särställning är ändå inget vi ska ta förgivet, anser Scheinin:

- Det viktigaste har nog att göra med frågan om Finlands självständighet, frågan om Ålands ställning som en del av Finland istället för Sverige och det att Nationernas förbund tidigt på 20-talet skapade den stabilitet som behövdes inom området och också i förhållande till Finland och Sverige.

Ålands flagga.
Bildtext Ett demilitariserat Åland skapar stabilitet, anser Martin Scheinin.
Bild: Markku Ojala/All Over Press

Diskussionen om militärt vakuum förlegad

I debatten om Åland har riskerna med ett militärt vakuum lyfts fram som en anledning till att omvärderna Ålands ställning. Enligt Scheinin är oron över ett militärt vakuum emellertid förlegat:

- Om vi ser på nutidens konflikter så har det ganska liten betydelse att dessa öar finns. Militära hot är av global natur, de är ofta av icke-materiell natur där hot och spänning skapas via elektroniska metoder. Landsgränserna har naturligtvis en viss särställning, men språkbruket kring militärt vakuum angående Åland är nog helt föråldrat.

Kan man rent av säga att Åland är ointressant i dagens läge?

- Kanske inte ointressant. Det är väldigt viktigt att vi har arrangemanget om Ålands demilitarisering för att det ger ett bra ett exempel som skapar stabilitet. Så länge man inte rör det finns det en förväntning att stabilitet och fred fortsätter i Baltikum. Så det har en stor symbolisk vikt som skapar trygghet och säkerhet.

Språkbruket kring militärt vakuum angående Åland är nog helt föråldrat.

― Martin Scheinin

Inte låta sig provoceras

En springande punkt i diskussionen om Ålands ställning gäller de internationella avtalens konkreta betydelse. Frågan är vilket värde demilitariseringen har i ett världspolitiskt läge där stormakter som Ryssland delvis väljer att diktera sina egna spelregler:

- Ryssland försöker säkert provocera och vi vet att provokationer leder till ökad internationell spänning. Det skulle vara väldigt viktigt att länder som Finland följer sin egen linje och inte låter sig bli provocerade. Det här är det bästa läkemedlet mot provokationer från Rysslands sida, säger Martin Scheinin.

Ålandsfrågan är inte endast intressant för Finland, utan också för Sverige. Vilka intressen ser du att Sverige har i fråga om Åland?

Jag ser det som helt klart att Sverige väldigt medvetet och på lång sikt har förbundit sig till att respektera Ålands demilitarisering och särstatus, och det är också i Sveriges eget intresse. Vad som händer utöver det är inte relevant för Åland. Stabilitet och lång siktighet är det som avgör också Sveriges politik.

Kritiserar försvarsministern

Martin Scheinin oroar sig över den effekt utspelen om Åland kan få för det säkerhetspolitiska läget i regionen. Har kunde både försvarsministern och regeringen se sig i spegeln, anser professorn:

- Mina tankar cirklar ganska mycket kring vår försvarsminister Jussi Niinistö som medvetet tycks skapa internationell spänning. Han tycks ha åsikten att Finland utför militära övningar med vem som helst, inleder nya arrangemang om samarbete med vem som helst bara för att öka spänningen i världen. Jag ser det som ansvarslöst och undrar hur länge statsministern kommer att tolerera sådant. Jag tycker vi har kommit till gränsen där statsministern borde agera.