Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Skolfotojättarna gör bra resultat

Från 2016
Uppdaterad 22.10.2016 14:14.
Man som står bakom en kamera
Bildtext Arkivbild
Bild: Bombaert Patrick / Alam

Marknaden för skolfotografier kontrolleras långt av två stora företag; Seppälä skolfoto och Kuvaverkko. Tillsammans omsätter bolagen 20 miljoner euro och gör också miljonresultat.

De två jättarna konkurrerar med en handfull små aktörer. De små företagen har ofta några anställda och gör resultat i närheten av nollstrecket.

Yle Spotlight har de senaste dagarna rapporterat om den provision som fotoföretagen betalar till skolorna och att det finns en stor okunskap om denna förtäckta form av medelinsamling.

Enligt Utbildningsstyrelsens riktlinjer får ersättningen bara betalas till skolorna om den är skälig och täcker de kostnader som fotograferingen förorsakar.

Det är de stora företagen som får in sin fot i skolorna med att erbjuda provision. Bland de mindre fotoföretagen hittade vi inte en enda som erbjöd pengar åt skolorna.

Tvärtom har vi stött på fotografer som upplever tanken som främmande. Flera mindre aktörer poängterar till i offerterna att de inte kan betala ut provision eftersom det går emot direktiven från Utbildningsstyrelsen.

Seppälä och Frendikuva ger stora dividender till huvudägaren

Seppälä skolfotos senaste bokslut visar en omsättning på knappt tio miljoner och vinst på 499 000 euro efter skatt. Enligt Kauppalehtis analys innehåller bokslutet ändå 800 000 euro som flyttades över till moderkoncernen. Slår man ihop summorna blir det en vinst på 1,3 miljoner euro.

De senaste åren har Seppäläs ägare lyft stora dividender från moderkoncernen. Enligt det senaste bokslutet betalades en halv miljon euro ut. Av den summan gick 90 procent till huvudägaren Heikki Seppälä. Några år tidigare låg dividenden på en miljon euro men det finns också år utan någon dividend.

Att det går bra för företaget märks också i de årliga skattelistorna. Heikki Seppälä brukar ofta figurera i topplistorna för landskapet Österbotten.

Seppälä skolfoto äger 100 procent av Frendikuva, ett annat företag inom skolfotobranschen. Frendikuvas resultat ingår därför också i Seppäläs bokslut.

Stadigt resultat av Kuvaverkko

Kuvaverkko har också haft goda resultat och en stadig avkastning. De senaste åren har företaget haft en omsättning på 10-11 miljoner euro och en vinst efter skatt på mellan 0,7 miljoner och en miljon euro.

Kuvaverkko har också delat ut ordentligt med pengar åt ägarna. De senaste åren har företaget betalat ut en dividenden på mellan 600 000 och 800 000 euro.

Ägandestrukturen i Kuvaverkko är mera utspridd än i Seppälä. Kuvaverkko består av flera mindre fotoföretag som gått samman och som tillsammans äger företaget, jämfört med två ägare i Seppälä.

Kjell Svenskberg fotograferar förskolebarn.
Bildtext Kjell Svenskberg är vd för Fotofabriken i Raseborg, en av de mindre företagen som sysslar med skolfoto
Bild: Yle/Linus Lång

Stort avstånd mellan jättarna och de små aktörerna

De små skolfotoföretagen är i en helt annan storleksordning än Seppälä och Frendikuva. Företagen har alla en årlig omsättning på under en miljon euro.

Merparten av de mindre företagen gör ett resultat i närheten av nollstrecket.

Yle Spotlight har bett Seppälä skolfoto och Kuvaverkko om en intervju men båda bolagen tackade nej.

Skolfotopriser

Diskussion om artikeln