Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åboeftisar ska flytta in i skolhusen

Från 2016
Skolväskor och jackor hänger på ett staket på eftisgård.
Bild: Yle/Marie Söderman

Eftermiddagsverksamheten för de yngsta eleverna i årskurs ett och två ska i framtiden ordnas i skolhusen. I dag går många Åbobarn i eftis i lokaler i närheten av skolorna.

Grundskolornas lokaler står tomma en stor del av dagen. Tanken är att utnyttja skolhusen en störrre del av dagen genom att eftisgrupper använder skolornas klassrum, gymnastiksaslar och matsalar.

Ett undantag kan också i fortsättningen vara ifall utomstående arrangörer ordnar eftisverksamhet i skolans omedelbara närhet, men i så fall får det inte innebära extra kostnader.

Det samma gäller också för morgonklubbar för de yngsta eleverna.

Enligt beslutet som Nämnden för fostran och undervisning fattade ska man ha eftisverksamheten i åtanke redan då man bygger nya skolor.

I framtiden ska lokaler för morgon- och eftisverksamhet planeras in redan från början.