Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Travdalen i Vasa blir ett energieffektivt innovationsprojekt

Från 2016
En arkitektillustration av hur det planerade bostadsområdet på travbanan i Vasa kommer att se ut. På bilden ser man torget från Klemetsögatan. Vid torget står ett höghus på mellan åtta och nio våningar.
Bildtext En arkitektillustration av hur det planerade bostadsområdet på travbanan i Vasa kommer att se ut.
Bild: Vasa stad

Den nya stadsdelen "Travdalen" i Vasa ska bli ett ett energieffektivt och innovativt bostadsområde där man också kan ta sig fram virtuellt.

Den nya stadsdelen "Travdalen" som som planeras där travbanan finns idag ska bli en levande och urban bostadsmiljö. Men även ett AIKO-projekt.

AIKO står för alueelliset innovaatiot ja kokeilut, regionala innovationer och försök på svenska.

Första huset klart om fyra år

Travdalen ska bli en del av förverkligandet av Vasa stads energi- och klimatprogram genom förbättrad energieffektivitet och större användning av förnybar energi.

Stadsdelen ska rymma mellan 2000 och 2500 invånare och de första husen kan stå klara om fyra år.

Innovationerna omfattar bland annat sättet man planerar av området, anlägger kommunalteknik och utvecklar staden.

Ta sig fram virtuellt

Man ska också fastställa vilka energiformer som står till buds och möjligheter till energilager och utarbeta metoder för att bedöma stadsdelens energieffektivitet.

Genom tjänsten Maptionnaire vill man utveckla en elektronisk växelverkan och man ska också utreda hur man genom spelliknande element i en tredimensionell modell av området kunde ta sig fram virtuellt och träffa andra användare.

Totalt kostar AIKO-projektetet 300 000 euro under 2016 till 2018 och förverkligas i samarbete mellan staden, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia.

Projektet har redan beviljats delfinansiering av staten och Österbottens förbund. Tekniska nämnden föreslår att Vasa stad beviljar 70 600 euro för projektet.

Diskussion om artikeln