Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Influensavaccinet lockar en del men inte alla

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 14:47.
vaccin
Bildtext Sjukvården vaccinerar fler och färre köper själv vaccin.
Bild: EPA

Influensavaccinet intresserar igen och inom Vasa sjukvårdsdistrikt har man reserverat dubbelt fler vaccindoser i år jämfört med förra året. Trots den ökade efterfrågan är österbottningarna fortfarande sämst i landet på att vaccinera sig.

På onsdagen hade alla sjukhusapotek och läkemedelscentraler fått en del av säsongsvaccinet. Det här året har Institutet för hälsa och välfärd, THL, beställt en och en halv miljon doser av årets influensavaccin för det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinet finns både som injektion och nässpray. Antalet doser är större i år än tidigare år eftersom man på THL har märkt att allt fler vill ha vaccinet.

- Vi ville försäkra oss om att alla som hör till någon riskgrupp och som vill ha vaccinet ska få det, säger överläkaren Hanna Nohynek på THL.

En del har redan vaccinerat sig

På apoteken i Österbotten är vaccinationssituationen lite varierande. På en del apotek har man ännu inte tagit in något vaccin eftersom ingen har frågat efter dem. En del apotek har sålt några doser och på Kyrkoapoteket i Vasa har man sålt många doser.

- Vi hade 40 doser och snart är de slut. Då beställer vi mera, säger provisor Ilari Impola på Kyrkoapoteket.

Till Lappfjärds apotek har man beställt tio doser och några har redan sålts.

- Vi tog färre doser i år eftersom alla doser inte gick åt i fjol, säger Outi Sorjala på Lappfjärds apotek.

Enligt Sorjala kan det minskade intresset för vaccinationer bero på att folk inte tror på att vaccinen ger skydd mot influensa. Många får också gratis vaccin från kommunen eftersom de tillhör en riskgrupp.

THL distribuerar vaccin till den statliga hälso- och sjukvården. Nohynek uppskattar att apoteken distribuerar mellan en sjättedel och en femtedel av THL:s vaccinmängd.

Inleder vaccination senare

I Vasa inleder man vaccinationen av riskgrupperna den 15 november. Det är ungefär två veckor senare än tidigare år eftersom man har märkt att vaccinets effekt har hunnit mattas av innan influensasäsongen tagit slut.

- Vasaborna brukar vara ganska dåliga på att vaccinera sig, säger Markku Sirviö, ledande överläkare på Vasa stad.

Inte heller bland vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus är det många som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Förra året tog ungefär 30 procent ur personalen vaccinet. Infektionsöverläkare Juha Salonen säger att minst 80 procent borde vaccinera sig för att det inte ska finnas risk för influensaepidemier på sjukhuset. Nästa vecka inleds vaccineringen av sjukhuspersonalen.

- Det är alltid viktigt att skydda patienter och därför ska vaccinationstäckningen bland personalen vara så hög som möjligt, säger Salonen.

Mera information

I år har man hållit flera föreläsningar för personalen på sjukhuset där man har informerat om vaccinet och om vikten för vårdpersonalen att vaccinera sig.

- Jag tycker att inställningen bland personalen har varit ganska positiv, säger Salonen.

För att göra vaccinet så lättillgängligt som möjligt för personalen på sjukhuset har man utökat antalet vaccinationstillfällen från elva till 25 tillfällen

Salonen rekommenderar också dem som inte hör till en riskgrupp att ta vaccinet eftersom man på det sättet kan skydda någon i ens närhet som annars kan riskera att bli allvarligt sjuk av influensan.

Fler vaccindoser i Karlebynejden

I Mellersta Österbotten räknar man med att fjolårets ökade intresse för influensavaccin håller i sig. Man har beställt en fjärdedel fler vaccindoser än ifjol. Då höll vaccinet på att ta slut när antalet patienter som ville vaccinera sig steg med 3000 jämfört med året innan.

Andelen som vaccinerar sig är ändå låg jämfört med läget i hela landet. Till exempel får under 20 procent av alla barn under tre år i Mellersta Österbotten influensavaccin.

Också i Mellersta Österbotten inleds influensavaccinatonerna i mitten av november på de flesta håll.

Diskussion om artikeln