Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen backar: Privata företag kan inte intervjua arbetslösa

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 14:50.
Jari Lindström är arbetsminister och sannfinländare.
Bildtext Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) säger att regeringen backar från det omstridad förslaget att låta privata företag intervjua arbetslösa.
Bild: Yle/Hans-Peter Dhuy

Regeringen avstår från förslaget att låta privata företag intervjua arbetslösa. Arbetsminister Jari Lindström (Sannf) informerade i dag om att regeringen backar.

Regeringen har tidigare beslutat att de arbetslösa ska intervjuas med tre månaders mellanrum. En del av de här intervjuerna ville regeringen låta privata företag sköta.

Nu inser regeringen att privata företag inte kan sköta uppgifter som statliga tjänstemän, till exempel fatta tjänstemannabeslut.

I stället får arbets- och näringscentralerna anställa ett par hundra tjänstemän till.

De nya tjänsterna finansieras med de 17 miljoner som anslogs för de privata företagens intervjuer.

"Inte övervakning"

Minister Jari Lindström säger att en arbetslös ska intervjuas för första gången två veckor efter att han har blivit arbetslös. Sedan intervjuas den arbetslösa med tre månaders mellanrum.

- Det handlar inte om övervakning, utan målet är att ge den arbetslösa bättre service. Så att denne snabbare kommer ut i arbetslivet, och de lediga tjänsterna besätts så snabbt som möjligt, säger Lindström.

Regeringen föreslår också att arbetslöshetsskyddet kan utnyttjas som startpeng, lönesubvention och ett nytt mobilitetsbidrag.

Det sistnämnda kan vara till exempel rese- och flyttbidrag, som gör det möjligt att ta emot jobb utanför den egna regionen.

Skyldigheten ta emot arbete skärps

Regeringen lade i dag också fram flera förslag som ändrar utkomstskyddet för arbetslösa.

En arbetslös ska efter att det tre månader långa skyddet för yrkesskicklighet har upphört söka och ta emot heltidsarbete där lönen är lägre än arbetslöshetsersättningen.

I annat fall går den arbetslösa miste om arbetslöshetsersättningen.

Och om en arbetslös har bil ska denna använda den för arbetsresor som sträcker sig längre än pendlingsregionen, alltså 80 kilometer.

En arbetslös som vägrar ta emot ett säkert jobb förlorar sin ersättning först 30 dagar efter vägran. Det innebär att personen kan söka ett nytt jobb innan den ersättningslösa perioden inleds.

Regeringen vill med ändringarna få arbetslösa att ta emot jobb snabbare, och förkorta arbetslöshetsperioderna.

Diskussion om artikeln