Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Tioåriga flickor är nyckeln"

Från 2016
Uppdaterad 20.10.2016 17:11.
Ett fotografi på en 40-årig afghansk man och hans 11-åriga brud vann UNICEF:s Photo of the Year-tävling 2007.
Bildtext En 40-årig afghansk man och hans 11-åriga brud.
Bild: EPA/STEPHANIE PILICK

Tio år kan ses som en vändpunkt i en flickas liv. Men hennes framtid är helt beroende av den plats i världen hon befinner sig på.

Flickor drabbas av tvångsäktenskap, blir utnyttjade som arbetskraft, utsätts för könsstympning och måste utstå mycket annat som undergräver deras hälsa och rättigheter.

Detta är inte förenligt med strävandena att nå de globala målen för hållbar utveckling, påpekar FN:s befolkningsfond UNFPA i sin rapport The State of the World Population 2016 / 10-How Our Future Depends on a Girl at This Decisive Age

Praxis och ritualer förstör möjligheter för flickor i framtiden

En tioåring kan i många fall själv fatta beslut, påverka sin skolgång och sin karriär och delta i uppbyggandet av samhället.

Men det finns många tioåringar vilkas liv styrs av diskriminerande normer och lagstiftning som begränsar deras rättigheter. Praxis som kränker flickors mänskliga rättigheter innebär att deras möjlighet att leva ett fullskaligt liv tas ifrån dem.

En tioårig flicka - på tröskeln till puberteten - kan på vissa håll i världen bli någons egendom, och hon kan tvingas att gifta sig. Hon blir tvungen att bli mamma trots att hon själv är bara ett barn. Hon kan inte styra sin framtid och hon kan inte som vuxen delta i samhällets utveckling.

Agenda 2030 siktar på att ingen lämnas utanför

Agenda 2030 fastställer globala utvecklingsmål, och är inriktat på en jämlik utveckling där ingen lämnas utanför. Om man lyckas undanröja de hinder som begränsar tioåriga flickors liv är det betydligt sannolikare att målen uppnås, konstateras det i rapporten.

Regeringar kan förbjuda till exempel barnäktenskap och stödja fattiga familjer så att flickorna kan gå i skola. Flickor måste få stöd både i yrkesfrågor och i frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Flickor ska själva få välja vad de vill göra med sina liv

Varje dag gifter sig 47 000 flickor under 18 år. En del av är bara 10 år gamla. Barnäktenskap är orsaken till att en tredjedel av de flickor som avbryter sin skolgång gör det.

- Nu är det hög tid att ingripa, konstaterar UNFPA:s vice generaldirektör och FN:s biträdande generalsekreterare, finländaren Laura Londén.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen var närvarande då UNFPA:s rapport offentliggjordes i Helsingfors. Han betonade vikten av att också Finland via sin utvecklingspolitik är med och arbetar för flickors rättigheter.

Plock ur rapporten:

  • Av världens tioåriga flickor bor nio av tio i utvecklingsländer och en av fem i världens minst utvecklade länder.
  • Varje år som en flicka hålls kvar i skolan höjs hennes lön senare i livet med 11,7 procent (motsvarande tal för pojkar är 9,6 procent). Ändå får 16 miljoner flickor i åldern 6–11 inte gå i skolan alls.
  • Om alla de tioåriga flickor som nu blir utan utbildning skulle gå ut högstadiet skulle det bidra med 21 miljarder dollar till världsekonomin.
  • Tio procent av flickorna i åldern 5–14 utför över 28 timmar hushållsarbete i veckan, vilket är dubbelt så mycket som pojkarna.
  • I världen gifter sig kring 47 700 flickor under 18 år varje dag.

UNFPA:s rapport State of the World Population 2016 / 10. How Our Future Depends on a Girl at This Decisive Ag

Diskussion om artikeln