Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Därför har vi ingen minimilön i Finland

Från 2016
Uppdaterad 19.04.2017 10:44.
Pengar som sticker upp ur en börs.
Bildtext Skulle du vara okej med en minimilön på 1600 euro i månaden?
Bild: Yle/Arja Lento

Vänsterförbundet vill ha en minimilön i Finland eftersom de tycker att alla borde ha rätt till en lön som möjliggör en anständig levnadsstandard. Vi är mest förvånade över att vi inte redan har en minimilön.

Varför har vi ingen minimilön i Finland?

Svaret är ganska enkelt: Det finns ingen politisk efterfrågan på en sådan. Vänsterförbundet föreslår en minimilön men varken arbetsgivarförbunden eller arbetstagarförbunden vill haka på eftersom de tycker att systemet med kollektivavtal fungerar bra. Kollektivavtalen sätter ju redan minimilöner för olika branscher.

Arbetstagarna tror att en minimilön skulle leda till att fler jobbar för just den minimilönen. De tycker att fackförbunden ska ha makten. Arbetsgivarna tycker att det nuvarande systemet fungerar bra och att lönen ska vara en diskussion mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Vill vi ha en minimilön?

Det gjordes nyligen en undersökning där deltagarna fick ta ställning till om de skulle vilja ha en minimilön på 1600 euro i månaden. Två tredjedelar tyckte att det lät som en bra idé.

Bland de som är under 25 är stödet för en minimilön ännu högre, där är tre fjärdedelar positivt inställda till förslaget.

Vänsterförbundet föreslår att minimilönen ska vara tio euro i timmen, och den summan fick också det största stödet.

Inom byggbranschen diskuteras ett försök där en arbetstagare som inte har tidigare erfarenhet av branschen skulle ha en minimilön på sex euro i ett halvt års tid. Den idén är man inte lika välvilligt inställd till: 51 procent tycker den är dålig.

Hur låg lön kan man ha?

Det finns ungefär 225 000 anställda i Finland som inte omfattas av kollektivavtal. De har ingen minimilön och får inte heller de riksomfattande löneförhöjningarna. De får inte ens semesterpenning, om inte arbetsgivaren beslutar sig för att betala ut den.

Det finns ingen utredning om vilka branscher som står utanför, men oftast är det nya företag, gym och skönhetsbranschen, reklambranschen och smådjurskliniker.

Det här betyder så klart ändå inte att vi i Finland arbetar för slavlöner. Lönen bestäms mellan arbetstagare och arbetsgivare, och enligt lagen måste lönen vara skälig.

Problem kan uppstå om du jobbar enligt provision, och där kan provisionen ibland vara väldigt oskälig. Det kan alltså innebära att du måste hinna göra allt för mycket, eller sälja allt för mycket, för att det ska vara möjligt att få din fulla lön. Om du märker att så är fallet ska du givetvis ta upp saken med sakkunniga jurister.

Hur hög borde lönen vara?

Vänsterförbundet föreslår att lönerna fortfarande ska bestämmas av kollektivavtalen, men att minimilönen kunde vara 10 euro, alltså 1600 euro i månaden.

Hur ser det då ut i resten av Europa? Av EU-länderna har 22 av 28 länder minimilöner, men den varierar väldigt mycket. I Bulgarien är den 215 euro i månaden, medan Luxemburg drar till med en så redig summa som 1923 euro i månaden.

Vad tycker du vore en bra minimilön? Vad är den lägsta lönen du jobbat för? Kommentera gärna!

Här kan du läsa mer om löner i Finland.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln